Αντιμετώπιση προβλημάτων


Arch Linux Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή ArchLinux. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Ubuntu Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Ubuntu . Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Redhat, Fedora Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή RedHat. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. openSUSE Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή openSUSE. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Linux Mint Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Linux Mint . Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Debian Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Debian. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.
Νήμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
0 504 Μάρτιος 14, 2019
4 70 Ιανουάριος 24, 2022
1 62 Ιανουάριος 24, 2022
2 37 Ιανουάριος 24, 2022
12 135 Ιανουάριος 23, 2022
4 56 Ιανουάριος 22, 2022
7 206 Ιανουάριος 21, 2022
7 93 Ιανουάριος 17, 2022
14 124 Ιανουάριος 19, 2022
10 118 Ιανουάριος 13, 2022
3 122 Ιανουάριος 13, 2022
4 71 Ιανουάριος 14, 2022
2 69 Ιανουάριος 12, 2022
6 127 Ιανουάριος 11, 2022
13 144 Ιανουάριος 9, 2022
7 246 Ιανουάριος 8, 2022
5 80 Ιανουάριος 8, 2022
18 206 Ιανουάριος 7, 2022
10 92 Ιανουάριος 5, 2022
5 96 Ιανουάριος 2, 2022
4 94 Δεκέμβριος 31, 2021
9 146 Δεκέμβριος 28, 2021
12 200 Δεκέμβριος 20, 2021
4 159 Δεκέμβριος 25, 2021
6 95 Δεκέμβριος 23, 2021
19 172 Δεκέμβριος 21, 2021
2 83 Δεκέμβριος 19, 2021
0 68 Δεκέμβριος 18, 2021
20 195 Δεκέμβριος 20, 2021
62 300 Δεκέμβριος 19, 2021