Αντιμετώπιση προβλημάτων


Ubuntu Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Ubuntu . Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Arch Linux Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή ArchLinux. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Redhat, Fedora Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή RedHat. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. openSUSE Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή openSUSE. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Linux Mint Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Linux Mint . Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Debian Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Debian. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.
Θέμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
0 666 Μάρτιος 14, 2019
7 213 Σεπτέμβριος 19, 2023
10 119 Σεπτέμβριος 27, 2023
6 104 Σεπτέμβριος 27, 2023
19 111 Σεπτέμβριος 27, 2023
7 83 Σεπτέμβριος 27, 2023
10 148 Σεπτέμβριος 26, 2023
10 248 Σεπτέμβριος 21, 2023
6 75 Σεπτέμβριος 23, 2023
14 207 Σεπτέμβριος 20, 2023
8 231 Σεπτέμβριος 18, 2023
5 141 Σεπτέμβριος 17, 2023
1 62 Σεπτέμβριος 17, 2023
6 233 Σεπτέμβριος 9, 2023
4 112 Σεπτέμβριος 6, 2023
7 194 Σεπτέμβριος 7, 2023
39 432 Αύγουστος 22, 2023
8 180 Αύγουστος 21, 2023
1 97 Αύγουστος 18, 2023
3 124 Αύγουστος 16, 2023
5 204 Αύγουστος 13, 2023
4 115 Αύγουστος 14, 2023
6 172 Αύγουστος 6, 2023
5 111 Αύγουστος 3, 2023
4 138 Αύγουστος 3, 2023
1 107 Ιούλιος 28, 2023
15 202 Ιούλιος 21, 2023
6 167 Ιούλιος 15, 2023
5 141 Ιούλιος 10, 2023
2 164 Ιούλιος 6, 2023