Αντιμετώπιση προβλημάτων


Ubuntu Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Ubuntu . Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Redhat, Fedora Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή RedHat. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. openSUSE Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή openSUSE. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Arch Linux Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή ArchLinux. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Debian Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Debian. Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό. Linux Mint Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Linux Mint . Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.
Νήμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
0 348 Μάρτιος 14, 2019
2 33 Ιανουάριος 23, 2021
1 29 Ιανουάριος 23, 2021
3 89 Ιανουάριος 21, 2021
3 83 Ιανουάριος 19, 2021
6 357 Ιανουάριος 19, 2021
9 132 Ιανουάριος 14, 2021
17 190 Ιανουάριος 14, 2021
0 167 Ιανουάριος 12, 2021
0 132 Ιανουάριος 11, 2021
6 102 Ιανουάριος 11, 2021
0 104 Ιανουάριος 11, 2021
26 532 Ιανουάριος 8, 2021
2 73 Ιανουάριος 6, 2021
14 144 Ιανουάριος 5, 2021
1 131 Ιανουάριος 4, 2021
15 319 Ιανουάριος 3, 2021
19 86 Ιανουάριος 5, 2021
0 59 Ιανουάριος 2, 2021
9 136 Δεκέμβριος 29, 2020
5 73 Δεκέμβριος 30, 2020
14 102 Δεκέμβριος 27, 2020
0 57 Δεκέμβριος 26, 2020
4 93 Δεκέμβριος 21, 2020
5 326 Νοέμβριος 1, 2019
21 188 Δεκέμβριος 15, 2020
19 470 Δεκέμβριος 12, 2020
14 158 Δεκέμβριος 13, 2020
0 107 Δεκέμβριος 10, 2020
6 149 Δεκέμβριος 9, 2020