Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, του περιεχόμενου του, και των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί μη κερδοσκοπικά από μια μικρή ομάδα ατόμων που θέλουν να προωθήσουν και να υποστηρίξουν το λειτουργικό σύστημα Linux, το ελεύθερο λογισμικό και το ανοικτό περιεχόμενο. Ο ιστοτοπος αυτός παρέχετε υπό την ρητή προϋπόθεση αποδοχής των όρων και κανονισμών λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες

Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών.

1. Ο προσωπικός σας λογαριασμός

Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο πλαίσιο του λογαριασμού.

Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα , για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Ρητά δηλώνουμε πως δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων.

2. Ευθύνη των συμετάσχοντων

Εάν δημοσιεύσετε υλικό στην Ιστοσελίδα, δημοσιεύσετε συνδέσμους στην Ιστοσελίδα ή άλλως δημιουργήσετε (ή επιτρέψετε σε τρίτους να δημιουργήσουν) υλικό μέσω της Ιστοσελίδας , είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο και τυχόν βλάβη που προκύπτει από αυτό το Περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή λογισμικό υπολογιστή.

Κάνοντας διαθέσιμο το Περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • η λήψη, η αντιγραφή και η χρήση του Περιεχομένου δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών, οποιουδήποτε τρίτου.

 • εάν ο εργοδότης σας έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικού που έχετε δημιουργήσει, έχετε (i) λάβει άδεια από τον εργοδότη σας για να δημοσιεύσετε ή να διαθέσετε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, λογισμικού ή (ii) εξασφαλίσατε από τον εργοδότη σας μια δήλωση παραίτησης για όλα τα δικαιώματα πάνω στο δημοσιευμένο περιεχόμενο.

 • έχετε συμμορφωθεί πλήρως με τις άδειες τρίτων που σχετίζονται με το Περιεχόμενο και έχετε κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα για να περάσετε επιτυχώς στους τελικούς χρήστες τους απαιτούμενους όρους.

 • Το Περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλα προγράμματα, δούρειους ίππους ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο.
  το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητο, δεν παράγεται μηχανικά ή τυχαία και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση επισκεψιμότητας σε ιστότοπους τρίτων ή στην ενίσχυση της κατάταξης μηχανών αναζήτησης τοποθεσιών τρίτων ή σε περαιτέρω παράνομες πράξεις όπως phishing) ή παραπλανούν τους παραλήπτες ως προς την πηγή του υλικού.

 • το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκινεί βία ούτε εκφράζει ή προωθεί ρατσιστικές απόψεις και πράξεις, και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.

 • το περιεχόμενό σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως οι σύνδεσμοι ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε ομάδες συζήτησης, οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ιστολόγια και οι ιστότοποι και παρόμοιες μη συναινούντες διαφημιστικές μεθόδους.

 • το περιεχόμενό σας δεν κατονομάζεται με τρόπο που παραπλανά τους αναγνώστες σας να σκεφτούν ότι είστε άλλος άνθρωπος ή εταιρεία.

 • το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από εσάς και όχι από κάποια τεχνητή νοημοσύνη.

 • Εχετε περιγράψει σαφώς τα προβλήματα και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν απο εσφαλμένη χρήση του Περιεχόμενου

3. Αδεία χρήσης του περιεχόμενου

Οι συνεισφορές χρηστών και το διατηθεμένο υλιικό διατίθενται με άδεια χρήσης Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0) (Creative Commons — Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές — CC BY-NC-SA 4.0), εκτός αν ρητά έχει εγκριθεί από τους διαχειριστές και επισημανθεί εμφανώς μια διαφορετική άδεια χρήσης. Ο δημοσιευμένος κώδικας προγραμμάτων είναι αυτόματα διαθέσιμος σαν public domain, εκτός αν ρητά έχει αναφερθεί κατάλληλα μια εγκεκριμένη από τον OSI άδεια λογισμικού.

Έχουμε το δικαίωμα (αν και όχι την υποχρέωση) (i) να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνουμε ότι παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική μας, ή κρίνουμε οτι είναι κατά κάποιο τρόπο επιβλαβές, (ii) να καταγγείλει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο.

Δείτε και το σχετικό νήμα Άδειες Χρήσης δημοσιευμένου υλικού

4. Οικονομική ενίσχυση και συνδρομές

Προαιρετικές πληρωμένες υπηρεσίες ή αναβαθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο. Όταν χρησιμοποιείτε μια προαιρετική υπηρεσία ή μια αναβαθμισμένη υπηρεσία πληρωμής, συμφωνείτε να μας πληρώσετε για τα μηνιαία ή ετήσια τέλη εγγραφής που υποδεικνύονται. Δωρεές δεν έχουν την απαίτηση επανάληψης τους.

5. Υποχρεώσεις των επισκεπτων

Δηλώνουμε ρητά πως δεν έχουμε εξετάσει και δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο και συνεπώς δεν μπορεί να είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα αυτού του υλικού.
Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη και άλλα σφάλματα.
Ο ιστότοπος ενδέχεται επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας ή παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή η λήψη, αντιγραφή ή χρήση των οποίων υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δηλωμένους ή μη προσδιορισμένους. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβη που προκύπτει από τη χρήση από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε λήψη από αυτούς τους επισκέπτες του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε εκεί.

6. Περιεχόμενο που καταχωρήθηκε σε άλλους ιστότοπους

Δεν εξετάσαμε και δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που διατίθεται μέσω των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους ιστότοπους και ιστοσελίδες που δεν ανήκουν σε εμάς και δεν είμαστε υπευθυνοι για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Ένας σύνδεσμος σε ενα ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα που δεν ανήκουν σε εμάς, αυτό δεν υπονοεί ότι υποστηρίζούμε έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα.
Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση ιστοσελίδων και ιστοσελίδων που δεν ανήκουν σε εμάς.

7. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και πολιτική DMCA

Δεδομένου ότι ζητάμε τά από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, αυτό δηλώνει ότι σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν πιστεύετε ότι το υλικό που βρίσκεται δημοσιευμένο στον ιστοτοπο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα επικοινωνήστε μαζί μας. Αν και δεν δεσμευόμαστε από την DMCA εάν αποδείξετε τους ισχυρισμούς σας θα κατεβάσουμε άμεσα το δημοσιευμένο υλικό. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για ζημίες τρίτων από δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τους όρους χρήσης μας.

8.Πνευματική ιδιοκτησία

Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταφέρει σε εσάς οποιαδήποτε ιδιοκτησία του δημοσιευμένου υλικού. Η επωνυμία, το λογότυπο και όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την τον ιστότοπο ειναι πνευματική μας ιδιοκτησία. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση από εσάς του Δικτυακού Τόπου σας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε εταιρική επωνυμία ή εμπορικά σήματα τρίτων.

9. Αναφορά

Διατηρούμε το δικαίωμα να εμφανίζουμε συνδέσεις απόδοσης όπως “Powered by company_domain”, και άλλα στοιχεία στο υποσέλιδο κάθε περιεχομένου.

10. Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά ρητή αποδοχή αυτών των αλλαγών. Στο μέλλον, μπορεί να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή / και υπηρεσίες υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.

11. Τερματισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβαση σας σε όλο ή σε οποιοδήποτε μέρος του Δικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία ή τον εταιρικό σας λογαριασμό (αν έχετε), μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες λόγω της φύσης τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

12. Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει”. Ούτε εμείς ούτε οι συνεργάτες μας παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ότι ο ιστότοπος θα είναι χωρίς λάθη ή ότι η πρόσβαση σε αυτό θα είναι συνεχής ή αδιάλειπτη. Καταλαβαίνετε ότι κάνετε λήψη ή άλλως αποκτάτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας με δική σας διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο.

Σε καμία περίπτωση δεν φερουμε ευθυνη για (i) τυχόν ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές. (ii) το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών · (iii) για διακοπή χρήσης ή απώλειας ή διαφθοράς δεδομένων.

13. Γενική εκπροσώπηση και εγγύηση

Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι (i) η χρήση του Δικτυακού Τόπου σας θα είναι σύμφωνη με την πολιτική απορρήτου , τις παρούσες Συμφωνίες και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τοπικών νόμων ή κανονισμών στη χώρα σας, την πολιτεία, την πόλη ή άλλη κυβερνητική περιοχή, σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο και συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τη χώρα στην οποία διαμένει ο ιστότοπος ή τη χώρα διαμονής σας) και ii) της Ιστοσελίδας δεν θα παραβιάσει ή θα παραπλανήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

14. Διάφορα

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί το σύνολο της σύμβασης μεταξύ της εμας και εσάς σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με την ανάρτηση μιας αναθεωρημένης έκδοσης. Εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία, εάν υπάρχει, προβλέπει διαφορετικά, η παρούσα Συμφωνία, οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπεται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Επίσης δείτε το Συχνές ερωτήσεις - LINUXUSER, Ιδιωτικότητα - LINUXUSER, καθώς και Άδειες Χρήσης δημοσιευμένου υλικού

Τελευταία ενημέρωση 5 Ιουλίου 2023