Πληκτρολόγιο: Αρχαία ελληνικά και σύμβολα με το πλήκτρο Compose

Ενεργοποιώντας το compose για τα ελληνικά.

Βρήκα πως η σειρά με την οποία έχεις δηλωμένες τις γλώσσες πληκτρολογίου έχει σημασία. Τα ελληνικά πρέπει να είναι πρώτα για να δουλέψει. Άλλα υπάρχει ένας τρόπος για να δουλέψει ανεξάρτητα από την σειρά.

Θα φτιάξουμε ένα αρχείο στο κατάλογο χρήστη με όνομα ~/.XCompose που θα περιέχει τα παρακάτω

# ~/.XCompose
# This file defines custom Compose sequences for Unicode characters

# Load english and greek tables 
include "/usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose"
include "/usr/share/X11/locale/el_GR.UTF-8/Compose"

# To put some stuff onto compose key strokes:
<Multi_key> <minus> <greater> : "→" U2192 # Compose - >
<Multi_key> <p> <i> : U03C0               # U03C0 PI
<Multi_key> <asterisk> <asterisk> :"★"    # BLACK STAR

# HTML codes
<Multi_key> <h> <less> <a> : "<a href=\"\"></a>" # HTML <a>
<Multi_key> <h> <less> <i> : "<img src=\"\" />"  # HTML <img>

Καλέσαμε τους συνδυασμούς σύνθεσης από το αγγλικό και το ελληνικό πληκτρολόγιο.Στην συνέχεια ορίσαμε και κάποιους δικούς μας συνδυασμούς. Είτε σαν unicode είτε σαν κείμενο. Και το παράδειγμα με το html δείχνει πως μπορεί να δώσει και περισσότερους χαρακτήρες :slight_smile:

Κανονικά θέλει να κάνεις αποσύνδεση να δεις τις αλλαγές, ή απλά μπορείς να ξεκινήσεις ένα καινούργιο xterm

Επίσης για να δουλέψει θέλει να βάλεις το input method σε ΧΙΜ. Αρκεί συνήθως

export GTK_IM_MODULE="xim"

αλλά ν η διανομή έχει κάποιο ειδικό εργαλείο καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Για παράδειγμα στο Mint :mint:

Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα αν χρησιμοποιείς το XIM. Πλέον δεν θα μπορείς να γράφειςοποιοδήποτε unicode χαρακτήρα με ControlShiftu.

Αρχαία ελληνικά με το πλήκτρο Compose

Ο πίνακας φτιάχτηκε κοιτάζοντας τι έχει μέσα το αρχείο /usr/share/X11/locale/el_GR.UTF-8/Compose

Συνδυασμός χαρακτήρας Unicode
⎄ Compose,<,ω (less) U1f61
⎄ Compose,<,Ω U1f69
⎄ Compose,>,ω (greatter) U1f60
⎄ Compose,>,Ω U1f68
⎄ Compose,|,ω (bar) U1ff3
⎄ Compose,|,Ω U1ffc
⎄ Compose,~,ω (tilda) U1ff6
⎄ Compose,`,ω (grave) U1f7c
⎄ Compose,’,ω (apostrophe) ώ Greek_omegaaccent
⎄ Compose,ω,’ ώ Greek_omegaaccent
⎄ Compose,’,|,/<,ω (apostrophe,bar,greater) U1fa4
⎄ Compose,",ι (quotedbl) ϊ Greek_iotadieresis
⎄ Compose,ι," ϊ Greek_iotadieresis
⎄ Compose,’,",ι ΐ Greek_iotaaccentdieresis

Οι χαρακτήρες είναι “κανονικοί” για να γράψεις τον | θα πρέπει να πατήσεις Shift\, όπως αν τον έγραφες κανονικά.

Ασκηση Δοκιμάστε να γράψετε τους παρακάτω χαρακτήρες. Έχει σημασία ή σειρά πληκτρολόγησης;
ᾇ, ᾯ, ᾼ, ά, έ, ῆ, ἴ, ΅, ', `, Ϋ, ΰ

Άλλοι χαρακτήρες

Συνδυασμός χαρακτήρας Unicode
⎄ Compose, !,! (exclam) ¡ exclamdown
⎄ Compose,c,| ¢ cent
⎄ Compose,s,o §
⎄ Compose,x,o ¤
⎄ Compose,c,o ©
⎄ Compose,Y,- ¥ yen
⎄ Compose,0,^ (asciicircum) ° με ^,0 → ô
⎄ Compose,+,- ±
⎄ Compose,^,1 ¹
⎄ Compose,^,2 ²
⎄ Compose,^,2`3 ³
⎄ Compose,p,! παράφραφος
⎄ Compose,^,. · periodcentered
⎄ Compose,.,= enfilledcircbullet
⎄ Compose,.,. ellipsis
⎄ Compose,1,2 ½
⎄ Compose,<,’, κενο ‘εισαγωγικά’
⎄ Compose, >,’, κενο
⎄ Compose,~,~ ―ελληνική μπάρα―

Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί, ενώ κάποια από τα σύμβολα του πίκακα μπορούν να γραφτούν με πολλούς συνδυασμούς.

Άσκηση Δοκιμάστε να γράψετε τους παρακάτω χαρακτήρες. Έχει σημασία ή σειρά πληκτρολόγησης;
¼, ¾, ®, Ð, å, ⅞, ⅘, ₯, €.

Σύμβολα από το Αγγγικό πληκτρολόγιο

Συνδυασμός χαρακτήρας Σχόλια
⎄ Compose+oo ° μοίρες
⎄ Compose+88
⎄ Compose+%o 0.4‰
⎄ Compose+CCCP
⎄ Compose+ in the UK
⎄ Compose+poo :poop:
⎄ Compose+FU :fu:
⎄ Compose+,- ¬ logical not
⎄ Compose+/u µ mu (unit)
⎄ Compose+=>
⎄ Compose+(1)
⎄ Compose+v/
⎄ Compose+_+ x₊

Άσκηση Δοκιμάστε να γράψετε τους παρακάτω χαρακτήρες. Έχει σημασία ή σειρά πληκτρολόγησης;
Ø, Ł, å, ≥, ≠, ⑤,⑫, ⓐ, ㉜, ∵, ∴, ⋄, x⁽⁺¹⁾.

Παραπομπές

2 Likes

πολυ πολυ καλο :+1:
δεν ειχα ιδεα για αυτο