Πληκτρολόγιο: Πως γράφω αρχαία ελληνικά στο Linux

Για να γράψεις αρχαία ελληνικά στο Linux αρκεί να εγκαταστήσεις τα Ελληνικά (σκέτο). Δεν θέλει κάτι άλλο.

image

Προσοχή
Νομίζεις πως θα έπρεπε να πατήσει τα Greek(polytonic). Αυτό είναι λάθος. Οι υπόλοιπες επιλογές που υπάρχουν είναι ιστορικές επιλογές και καιρός είναι κάποιος να τα καθαρίσει. Διαλέγουμε πάντα ελληνικά(σκέτο).

Θα δείξω πως μπορείς να γράψεις αρχαία ελληνικά.

Με την χρήση του AltGr

Το AltGr είναι συνήθως το δεξί πλήκτρο Alt. To πληκτρολόγιο πρέπει να είναι στα ελληνικά.

Πληκτρο Χαρακτήρας Σχόλια
Ε Euro
Q · periodcentered
Ζ ͽ U037D
ShiftΖ Ͽ U03FF
Χ rightarrow
ShiftΧ leftarrow
C © copyright
V ϖ GREEK PI SYMBOL
B ϐ GREEK BETA SYMBOL
N ʹ GREEK NUMERAL SIGN
ShiftN ͵ GREEK LOWER NUMERAL SIGN
M ϻ GREEK SMALL LETTER SAN
ShiftM Ϻ GREEK CAPITAL LETTER SAN
, « guillemotleft
. » guillemotright
Shift. · periodcentered
D downarrow
ShiftD uparrow
F ϕ GREEK PHI SYMBOL
G Ϝ GREEK SMALL LETTER DIGAMMA
ShiftG ϝ GREEK LETTER DIGAMMA
J Ͼ SMALL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL
ShiftJ Ͼ CAPITAL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL
K Ϟ GREEK SMALL LETTER KOPPA
ShiftK ϟ GREEK LETTER KOPPA
L Ϲ GREEK LUNATE SIGMA SYMBOL
ShiftL ϲ GREEK CAPITAL LUNATE SIGMA SYMBOL
; dead_acute Modifier
Shift; dead_psili Modifier
dead_grave Modifier
Shift dead_dasia Modifier
Q · periodcentered
W ϛ GREEK SMALL LETTER STIGMA
ShiftW Ϛ GREEK LETTER STIGMA
E Euro
R ® registered
ShiftR ϱ GREEK RHO SYMBOL
U ϑ GREEK THETA SYMBOL
ShiftU ϴ GREEK CAPITAL THETA SYMBOL
Ι ͻ REVERSED LUNATE U037B
ShiftΙ Ͻ REVERSED LUNATE U03FD
P ϡ GREEK SMALL LETTER SAMPI
ShiftP Ϡ GREEK LETTER SAMPI
[ dead_tilde Modifier
Shift[ dead_macron Modifier
] dead_iota Modifier
Shift] dead_breve Modifier
Shift1 ¹ onesuperior
2 ½ onehalf
Shift2 ² twosuperior (x²)
3 £ sterling
Shift3 ³ threesuperior
4 ¼ onequarter
Shift4 ¾ threequarters
5 Euro (αν έχει ρυθμιστεί)
7 ϰ GREEK KAPPA SYMBOL
0 ° degree (21°)

Ο πίνακας προέκυψε από το αρχείο /usr/share/X11/xkb/symbols/gr. Όπου δεν υπήρχε όνομά Χ11 έβαλα το όνομα που έχει στην προδιαγραφή UNICODE, εκτός αν ήταν κανένα μακρινάρι. Αυτοί που θέλουν να γράψουν το σαμπι ξέρουν τι είναι έτσι και αλλιώς.

Οι υπόλοιποι που δεν ξέρουν τι είναι το “Σαν” ή το “κόππα”, δεν είναι ανάγκη να τα ξέρουν. Πολλοί δε από αυτούς, θα σου πουν, πώς τα ελληνικά είναι μια μαθηματική γλώσσα, και είναι ή μόνη γλώσσα που έχει τέτοιες ιδιότητες για να προγραμματίζεις τους υπολογιστές. Αυτοί τα ξέρουν έτσι και αλλιώς καλύτερα και δεν έχει νόημα να συζητήσεις μαζί τους. Πως μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα υπουργό παιδείας άλλωστε;

Γράφοντας αρχαία και νέα ελληνικά

Εφόσον σαν προγραμματιστές και χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών μια μέρα θα τα προγραμματίζουμε σε αυτή την γλώσσα, πρέπει να ξέρουμε και να την γράφουμε :yum:. O παραπάνω πίνακας είναι αρκετός, αλλά ας δώσουμε όλους τους συνδυασμούς

Για νέα ελληνικά

Αποτέλεσμα Συνδιασμός Χαρακτήρες
Τόνος/acute ;+γράμμα ά, έ, ή, ί, ό, ώ
Τόνος/acute ;+γράμμα ά, έ, ή, ί, ό, ώ
Διαλυτικά Shift;+γράμμα ϊ, ϋ
Τόνος με διαλυτικά ;Shift;+γράμμα ΐ, ΰ
Ανω τελεία AltGrQ επίσης· AltGrShift.
Ελληνικά εισαγωγικά AltGr< για « AltGr> για »

(*) Τα ελληνικά εισαγωγικά επίσης μπορούν να βρεθούν στο πλήκτρο δίπλα στο αριστερό shift, που έχει τα >,<,|,\ σε κάποια πληκτρολόγια. Αλλά είναι καλύτερο να του βάλεις εκεί το compose.

Για να αρχαία ελληνικά

Αποτέλεσμα Συνδιασμός Χαρακτήρες
Περισπωμένη AltGr[ + γράμμα ᾶ, ῆ, ῖ, ῦ, ῶ
Υπογεγραμμένη AltGr] + γράμμα ᾳ,ῆ, ῳ
Ψιλή AltGr; , γράμμα ά,έ,ή,ί,ύ,ό,ώ
Βαρεία AltGr" , γράμμα ὰ,ὲ,ὴ,ὶ,ὺ,ὸ,ὼ
Δασεία ShiftAltGr" , γράμμα ἀ,ἐ,ἠ,ἰ,ὀ,ὠ
Μακρόν ShiftAltGr[ , γράμμα ᾱ,ῑ,ῡ
Βραχύ ShiftAltGr] , γράμμα ᾰ,ῐ,ῠ
Συνδιασμοί AltGr[ShiftAltGr"AltGr]

Με τους συνδυασμούς μπορούμε να φτιάξουμε όλους τα επιτρεπτά σύμβολα. Αν κάποιος γράφει πολύ αρχαίο ελληνικό κείμενο, αντί να παθαίνει κράμπα στο χέρι, υπάρχει και η λύση του \LaTeX{}. Με το \LaTeX{} μπορούμε να πάμε πολύ παραπέρα, όπως για παράδειγμα να γράψουμε αρχαία ελληνική σημειογραφία για λυρική ποίηση.
Αρχαία ελληνικά fonts
Συνήθως μια μοντέρνα διανομή θα έχει εγκατεστημένο κάποιο καλό unicode font. Αλλά για καλύτερα αποτελέσματα μια ελληνική γραμματοσειρά είναι πάντα προτιμότερη. Μερικές καλές γραμματοσειρές είναι οι γραμματοσειρές που της Greek Font Society.

Σε διανομές βασισμένες στο Debian τις εγκαθιστούμε με την εντολή

 sudo apt-get install fonts-gfs-artemisia fonts-gfs-baskerville \
      fonts-gfs-bodoni-classic fonts-gfs-complutum \
      fonts-gfs-didot-classic fonts-gfs-gazis \
      fonts-gfs-neohellenic fonts-gfs-solomos fonts-gfs-theokritos \
      fonts-gfs-didot fonts-gfs-olga fonts-gfs-porson 

ελπίζω μια μέρα κάποιος να φτιάξει ενα meta-package.

Δες τα άλλα άρθρα μου στο tag:keyboard https://linux-user.gr/tags/keyboard για άλλους κόλπα με το πληκτρολόγιο.

Για το LibreOffice

3 Likes

τελικα δεν ηξερα ολους τους συνδυασμους και σιγουρα δεν ηξερα τι ηταν αυτα τα συμβολα οπως το σαμπί.
ευχαριστουμε

Δυστυχώς δεν είναι η άνω τελεία αλλά η μεσαία τελεία :frowning:
Είναι το μεγαλύτερο παράπονό μου από το ελληνικό πληκτρολόγιο, ότι δεν έχει την άνω τελεία.

Όντως το greek σκέτο πρέπει να βάζει ο περισσότερος κόσμος με ειδικά το extended να είναι πολύ παραπλανητικό. Αλλά χρειάζονται και έξτρα επιλογές πχ για πολυτονικό. Είναι καλό που η συνήθης ελληνική διάταξη έχει τούς πολυτονικούς χαρακτήρες αλλά αν κανείς θέλει να γράψει πολυτονικό κείμενο θέλει μια πιο στοχευμένη διάταξη.

Δίπλα δείχνω δύο χαρακτήρες ··. Ο πρώτος είναι με τον συνδυασμό. Ο δεύτερος είναι ο Unicode Character ‘GREEK ANO TELEIA’ (U+0387). Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Ο συνδυασμός είναι η άνω τελεία και θέλεις κάποια άλλη γραμματοσειρά για να τον δεις διαφορετικά. Τυπογραφικά δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι στην μέση.

https://www.fileformat.info/info/unicode/char/0387/index.htm

Ένα ωραίο άρθρο για το unicode και τα “παράξενα” ελληνικά σύμβολα

2 Likes

Δυστυχώς είναι λάθος. Το unicode είναι σωστό και τα έχει ξεχωριστά. Αλλά η ελληνική διάταξη δείχνει τον χαρακτήρα τής μεσαίας και όχι τής άνω τελείας. Επίσης πολλές γραμματοσειρές είναι λάθος και αυτό είναι ακόμα πιο ακατανόητο. Η άνω τελεία θα έπρεπε να έχει το ίδιο ύψος με την τελεία στο ερωτηματικό (και την άνω τελεία τής διπλής τελείας)
βάζω σε σειρά MIDDLE DOT U+00B7, άνω τελεία, διπλή τελεία, ερωτηματικό, τελεία, παύλα
· · : ; . -

στο πρόγραμμα kcharselect τυπώνονται σωστά. Εδώ με κόπυ-πέϊστ προφανώς δεν είναι σωστές οι γραμματοσειρές.

1 Like

Ναι έχεις δίκιο. Στο αρχείο /usr/share/X11/xkb/symbols/gr λέει periodcentered. Ευτυχώς η λύση είναι απλή.

Κοιτάζοντας το αρχείο θα βρούμε δυο αναφορές

key <AB09> { [    NoSymbol,    NoSymbol, guillemotright, periodcentered ] };
key <AD01> { [    NoSymbol,    NoSymbol, periodcentered         ] };

Η πρώτη γραμμή αφορά το κουμπί key <AB09> το 9 μετά το compose στο σχήμα, δηλαδή το , και η δεύτερη το key <AD01> αυτό δίπλα στο TAB. Άλλαξε ένα από αυτά και κάνε το να λέει U00B7 και θα είναι εντάξει.

Η ελληνική υποστήριξη στα X11 θέλει ένα συμμάζεμα είναι αλήθεια.