Αρχαία ελληνικά στο libreOffice με το Ibycus

Για να γράψεις αρχαία ελληνικά στο Linux δεν θέλεις κάποιο ειδικό πληκτρολόγιο

Αλλά η μέθοδος αυτή είναι ότι πρέπει για να πάθεις Emacs pinky. Αν θέλεις να γράψεις πολύ αρχαίο ελληνικό κείμενο η λύση είναι το \LaTeX{}. Αν δεν θέλεις να μάθεις το \LaTeX{} υπάρχει μια λύση στο LibreOffice. Η λύση που θα δείξω κάνει περισσότερα απο το να βοηθά να γράψεις αρχαία ελληνικά, αλλά θα περιοριστώ όνο σε αυτό το κομμάτι.

Εγκατάσταση

Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε την παρακάτω επέκταση. Με ένα κλικ στο “Download Extension” θα κατέβει και θα ανοίξει το LibreOffice. Κάνουμε επανεκκίνηση του LibreOffice.

https://extensions.openoffice.org/en/project/ancient-greek-language-support-openofficelibreoffice

Η επέκταση έχει πολλές άλλες δυνατότητες και περιέχει

  • Ένας ελεγκτής ορθογραφίας για την γλώσσα " Ελληνικά, Αρχαία " ( grc locale)
  • Ένας συλλαβιστή για την γλώσσα " Ελληνικά, Αρχαία " ( grc locale)
  • Μια σουίτα μετατροπής κειμένου (Beta Code, SPIonic κλπ.)
  • Μια διάταξη πληκτρολογίου για την Αρχαία Ελληνική

Για περισσότερα δείτε στην σελίδα του έργου

https://members.hellug.gr/sng/ancientgreekoxt/el/index.html

Χρήση της διάταξης πληκτρολογίου Ibycus

Στην κεντρική εργαλειοθήκη θα προστεθεί το πλήκτρο ib_16

αν το πατήσουμε θα γίνει

ib_16 Ibycus ανενεργό
ib_black_16 Ibycus ενεργό, ελληνικά ανενεργά
ib_red_16 Ibycus ενεργό, ελληνικά ενεργά

Πατώντας Control9 θα δείξει μια χρήσιμη βοήθεια

Πατώντας Control8 θα ανοίξει ένας διάλογος εισαγωγής ειδικού χαρακτήρα.

image image

Γράφοντας αρχαία ελληνικά με τo Ibycus

Η λογική είναι ότι πατάμε πρώτα το γραμμα και μετά το σημείο τονισμού. Τα σημεία τονισμού μπορεί να είναι περισσότερα και μπορούμε να τα σβήσουμε με Backspace. H γλώσσα του πληκτρολογίου είναι αδιάφορη

Πατώντας Γράφει
a α
a(
a)
a=
a|
a=|
a)=|

Η σειρά κάποιες φορές είναι σημαντική.

Για περισσότερα δείτε https://members.hellug.gr/sng/ancientgreekoxt/ibycus.html

1 Like