Καλές πρακτικές χρήσης των λειτουργιών του forum

Το σύστημα του discourse έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγει τις συζητήσεις. Όμως για να επιτευχθεί αυτό μας παρέχει κάποιες επιπλέον επιλογές για να εκμεταλλευτούμε τις λειτουργίες του στο έπακρο.

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πως δομείται μια σωστή δημοσίευση ούτως ώστε να μειωθεί ο παρεμβατισμός των διαχειριστών στο ελάχιστο και ως εκ τούτου να φτιάξουμε μια κοινότητα που να είναι ευπρόσδεκτη τόσο στους νέους όσο και στους παλιούς χρήστες.

Πως δομείται μια λάθος δημοσίευση;

Διαδοχικές δημοσιεύσεις

Μια δημοσίευση η οποία συνεχίζεται σε απανωτά posts το ένα μετά το άλλο, πέραν του αισθητικού, ενεργοποιεί και το μηχανισμό antispamming του discourse και μπορεί αν οδηγήσει το χρήστη σε αυτόματο απόκλεισμο

Πως λύνεται;

Με τη χρήση του κουμπιού της επεξεργασίας όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα

Μη χρήση code tags για την παράθεση κώδικα, logs ή outputs

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διαχειριστές επισημαίνουν τη χρήση code tags για τη σωστή απεικόνιση κώδικα ή outputs που χρειάζονται για την επίλυση προβλημάτων. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, δυσκολεύει κατακόρυφα η αναγνωσιμότητα του κώδικα.

Πώς λύνεται;

Με τη χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου από το μενού της επεξεργασίας δημοσίευσης
Screenshot from 2020-02-11 21-22-39
ή με τη χρήση του πλήκτρου ` ή με ``` όπως φαίνεται ακολούθως

Screenshot from 2020-02-11 21-27-09
ή οποία παράγει τις παρακάτω μορφές preformated κειμένου
κώδικας

κώδικας

Παράθεση μεγάλων outputs ή logs

Η χρήση τεράστιων outputs ή logs γεμίζουν όλη τη σελίδα (εμπίμπτει στο spamming) και καθιστά δύσκολη την αναγνωσιμότητα τους όταν συνδυάζονται και με τη μη χρήση code tags

Πως λύνεται;
Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο που βρίσκεται στο γρανάζι των επιλογών και μαρκάροντας το μακροσκελές output το κρύβουμε για όποιον δεν τον ενδιαφέρει να το δει ή να ασχοληθεί με την επίλυση του προβλήματος μας

Screenshot from 2020-02-11 21-34-27

Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε σωστές δημοσιεύσεις;

Ξέρουμε ότι είναι μπελάς, αλλά τα εργαλεία είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να σε βοηθήσουμε. Μια καλά παρουσιασμένη ερώτηση κάνει πρώτα καλό σε σένα και μετά στην κοινότητα.

8 Likes