Βιβλία για να μάθεις Linux

Ας ξεκινήσει εδώ μια καταγραφή πηγών για το ερώτημα : Πως θα μάθω την γραμμή εντολών Μόνο βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις ή άλλες πηγές στα ελληνικά παρακαλώ

(*) Δυστυχώς στο ερώτημα πως θα μάθω να δουλεύω ένα υπολογιστή με Linux που να λέει πςω να αντιγράφω αρχεία να μπάινω στο Internet και όλα τα άλλα θαυμαστά που θα βρεις σε ενα αντίστοιχο βιβλίο για Windows δεν υπάρχουν πολλά βιβλία.


Μεταφράστηκε στα Ελληνικά ένας αρκετά ενδιαφέρον οδηγός για τα πρώτα βήματα στη γραμμή εντολών του UNIX. Αποτελείται από οκτώ μαθήματα, περιέχει παραδείγματα και ασκήσεις και καλύπτει θέματα όπως:

  • Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα
  • Κατάλογοι, Αρχεία, Διαδρομές
  • Αντιγραφή, Μεταφορά, Διαγραφή Αρχείων και Καταλόγων
  • Ανακατεύθυνση (redirection) και Σωληνώσεις (pipes)
  • Χαρακτήρες Μπαλαντέρ και man pages
  • Δικαιώματα Πρόσβασης, Διεργασίες και Παρασκήνιο
  • Μεταγλώττιση Λογισμικού
  • Μεταβλητές Περιβάλλοντος κ.α.


Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα και το Unix

1. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα και το Unix
2. Εισαγωγή στη χρήση του shell και σύνταξη εντολών
3. Εισαγωγή στο σύστημα αρχείων
4. shell wildcards για την διαχείριση των αρχείων
5. Άδειες χρήσης συστήματος αρχείων
6. Κανονικές Εκφράσεις (Regular Expressions)
7. Διεργασίες, ανακατεύθυνση, διασωλήνωση, φίλτρα
8. Εισαγωγή στα σενάρια φλοιού (bash)
9. Ο επεξεργαστής vi
10. Το αρχείο /etc/passwd και το /etc/group

5 Likes

Πολύ ωραία ιδέα, αρκεί να το εμπλουτίσουμε

1 Like

Καλώς ήρθες @Prodromos στην πάρεα μας :hugs:

1 Like