Σχετικά με την κατηγορία Debian

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά την διανομή Debian.
Μπορούν να αναλυθούν οποιαδήποτε θέματα σχετικά με αυτό.

Θέματα που δεν αναφέρονται στην συγκεκριμένη διανομή θα μετακινούνται ή θα διαγράφονται.