Πως γίνεται η εγκατάσταση .tar.xz αρχείων;

Μπορεί για κάποιους χρήστες να θεωρείται δεδομένο, για κάποιους όμως όχι.
Πως γίνεται η εγκατάσταση .tar.xz αρχείων;

Ένα αρχείο tar.xz πρόκειται στην ουσία για ένα συμπιεσμένο αρχείο, αφού το κατεβάσεις προχωράς στην αποσυμπίεση με την εντολή :

tar -xvf filename.tar.xz

Οι διακόπττες :
-x : extract
-v : verbose (σου δείχνει κατά την εξαγωγή στο τερματικό τα αρχεία που περιλαμβάνει)
-f : filename (δηλώνεις ότι αυτό που ακολουθεί είναι το όνομα του συμπιεσμένου)
Μπορείς να παραλείψεις τον διακόπτη (-v) αλλά εγώ το χρησιμοποιώ πάντα γιατί προσφέρει οπτικό αποτέλεσμα στην διαδικασία αποσυμπίεσης.
Στην συνέχεια μπαίνεις στον νέο φάκελο που δημιουργήθηκε και διαβάζεις καλά το αρχείο README και αν υπάρχει το αρχείο INSTALL. Εκεί θα βρεις οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου, καθώς επίσης και πιθανή λίστα από εξαρτήσεις. Αν έχει εξαρτήσεις θα πρέπει να βρεις τα πακέτα και να προχωρήσεις στην εγκατάστασή τους χειροκίνητα, πριν από την παρακάτω διαδικασία, καθώς δεν θα το κάνει η ίδια.
Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείς είναι με την σειρά, οι εντολές :

./configure
make
sudo make install

Όπως βλέπεις μόνο για την τελευταία χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Κάνεις compile μόνο αρχεία που εμπιστεύεσαι τον πηγιαίο τους κώδικα!!!

9 Likes

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.