Πρόβλημα με upgrade σε Parrot OS

Έχω ένα Parrot OS σε Virtual Box. Την περασμένη εβδομάδα του έτρεξα ένα dist-upgrade και πήρε το kernel 6.5.0-13, συν πάρα πολλά updates σε προγράμματα. Μετά το reboot μου εμφάνισε kernel panic. Μπήκα από το GRUB στο προηγούμενο kernel 6.1.0-1 και δουλεύει μια χαρά. Αλλά πλέον δεν μπορώ ούτε update να κάνω, ούτε να αφαιρέσω το 6.5.0-13 (sudo apt purge linux-image-6.5.0-13parrot1-amd64) , ούτε sudo apt --fix-broken install. Οτι και να εκτελέσω παίρνω το παρακάτω error:

Setting up linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 (6.5.13-1parrot1) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
dkms: running auto installation service for kernel 6.5.0-13parrot1-amd64.
Sign command: /lib/modules/6.5.0-13parrot1-amd64/build/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub

Building module:
Cleaning build area...
'make' -j6 KVER=6.5.0-13parrot1-amd64 KSRC=/lib/modules/6.5.0-13parrot1-amd64/build....(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.5.0-13parrot1-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/realtek-rtl8188eus/5.3.9~git20230101.f8ead57/build/make.log for more information.
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
dkms: autoinstall for kernel: 6.5.0-13parrot1-amd64 failed!
run-parts: /etc/kernel/header_postinst.d/dkms exited with return code 11
Failed to process /etc/kernel/header_postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64.postinst line 11.
dpkg: error processing package linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 (--configure):
 installed linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-amd64:
 linux-headers-amd64 depends on linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 (= 6.5.13-1parrot1); however:
 Package linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 is not configured yet.

dpkg: error processing package linux-headers-amd64 (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64
 linux-headers-amd64
Scanning application launchers
Removing duplicate launchers or broken launchers
Launchers are updated

Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω?

sudo dpkg --list | egrep 'linux-image|linux-headers'
ii linux-headers-6.1.0-1parrot1-amd64  6.1.15-1parrot1           amd64    Header files for Linux 6.1.0-1parrot1-amd64
ii linux-headers-6.1.0-1parrot1-common 6.1.15-1parrot1           all     Common header files for Linux 6.1.0-1parrot1
iF linux-headers-6.5.0-13parrot1-amd64 6.5.13-1parrot1           amd64    Header files for Linux 6.5.0-13parrot1-amd64
ii linux-headers-6.5.0-13parrot1-common 6.5.13-1parrot1           all     Common header files for Linux 6.5.0-13parrot1
iU linux-headers-amd64         6.5.13-1parrot1           amd64    Header files for Linux amd64 configuration (meta-package)
rc linux-image-6.0.0-12parrot1-amd64  6.0.12-1parrot1           amd64    Linux 6.0 for 64-bit PCs
ii linux-image-6.1.0-1parrot1-amd64   6.1.15-1parrot1           amd64    Linux 6.1 for 64-bit PCs
ic linux-image-6.5.0-13parrot1-amd64  6.5.13-1parrot1           amd64    Linux 6.5 for 64-bit PCs
ic linux-image-amd64          6.5.13-1parrot1           amd64    Linux for 64-bit PCs (meta-package)
2 «Μου αρέσει»

Προσπάθησες με το version και * να αφαιρέσεις τα πακέτα με το apt ?

Το πρόβλημα βρίσκεται στον driver realtek-rtl8188eus που δεν χτίζεται αυτόματα στον νέο πυρήνα που πήγες 6.5.0. Υπάρχει ο καινούριος driver rtl8xxxu οπότε μπορείς να κάνεις blacklist τον προηγούμενο και να προχωρήσεις στις ενημερώσεις σου.
Εάν εξακολουθείς να θέλεις να χρησιμοποιήσεις τον eus, διάβασε καλά εδώ:

Παραθέτω κάποιες λύσεις που προτείνουν.
Μια λύση είναι αυτή από το περιβάλλον του νέου πυρήνα:

echo 'blacklist r8188eu' | sudo tee -a '/etc/modprobe.d/realtek.conf'
echo 'blacklist rtl8xxxu' | sudo tee -a '/etc/modprobe.d/realtek.conf'
sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade && sudo reboot
sudo apt -y install bc build-essential libelf-dev linux-headers-$('uname -r')
git clone https://github.com/aircrack-ng/rtl8188eus.git
cd rtl8188eus ; make ; sudo make install

ή να χρησιμοποιήσεις άλλο αποθετήριο για τον driver:

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot
sudo apt install bc
sudo apt-get install build-essential 
sudo apt-get install libelf-dev 
sudo apt-get install linux-headers-$('uname -r')
cd Desktop
git clone https://github.com/KanuX-14/rtl8188eus.git
cd rtl8188eus
sudo -i
echo "blacklist r8188eu" > "/etc/modprobe.d/realtek.conf"
exit
sudo reboot
cd Desktop
cd rtl8188eus
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/KanuX-14/rtl8188eus/v5.3.9/build.sh)"
1 «Μου αρέσει»

Τελικά την λύση την βρήκα εδώ operating system - i was upgrading parrot os and it failed realtek driver and said to use dpkg -a --configure - Stack Overflow

sudo rm -rf /usr/src/realtek-rtl8*
sudo rm -rf /usr/src/r8168-8.050.03/

Τον driver της realtek δεν το χρειάζομαι έτσι και αλλιώς.

1 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.