Πρόβλημα με KVM, χωρίς αλλαγές

Εδώ και μήνες έχω στήσει ένα KVM με Windows 10 x64 που έχω για παιχνίδια.
Ενώ όλα δούλευαν μια χαρά, ξαφνικά σήμερα άρχισε να κολλάει σε σημαντικό βαθμό.
Τα γραφικά, το ποντίκι, ο ήχος διακοπές και παράσιτα.
Αφού έφαγα >4 ώρες ψάχνοντας να βρω τι φταίει και κάνοντας αλλαγές σε drivers, κλπ, αφού έφερα από backup προηγούμενη εκδοση του XML αρχείου με τις ρυθμίσεις του, έφτασα στο σημείο να κάνω format και να περάσω πάλι τα 10ρια και μάλιστα με το τελευταίο ISO, 1909.

To πρόβλημα όμως συνεχίζει.

Το περίεργο είναι, πως τρέχω το Furmark (stress test) και παίζει κανονικότατα, οι θερμοκρασίες της VGA δεν ξεπερνάνε τους 56 βαθμούς (και της CPU τους 52). Όμως, μόλις ανοίξω οποιοδήποτε παιχνίδι, ακόμα και από το μενού, αρχίζει τα παράσιτα στον ήχο, κολλήματα στο ποντίκι και φτάνει σε σημείο να μη μπορώ καν να βγω…

Λόγω του ήχου, άλλαξα το setup του VM κι αντί της ICH9 που χρησιμοποιούσα, έβαλα την ICH6 που κάνει τα ίδια, αλλά και την AC97, που όμως δεν την αναγνωρίζει.

Καμία ιδέα πως να βρω τι φταίει;

Κανείς…;

Κάτι πρέπει να τρέχει με τον ήχο, αλλά δεν ξέρω πως να συλλέξω πληροφορία…
Άλλαξα τις ρυθμίσεις, από Analog σε Digital και ενώ κάνει το ίδιο παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για να αρχίσει το πρόβλημα.

Τι άλλο μπορώ να δω;
Υπάρχει τρόπος να σβήσω την κάρτα ήχου από το σύστημα και να την περάσω πάλι;

To σύστημά μου αν βοηθάει:

Summary
  System:  Host: wizzy-desk-manjaro Kernel: 5.6.11-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.18.5 
      Distro: Manjaro Linux 
Machine:  Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7B51 v: 1.0 serial: <root required> 
      Mobo: Micro-Star model: MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51) v: 1.0 serial: <root required> UEFI: American Megatrends 
      v: 1.80 date: 12/26/2019 
Battery:  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse charge: 100% (should be ignored) 
      status: Discharging 
CPU:    Topology: 8-Core model: Intel Core i9-9900K bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 16.0 MiB 
      flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 115232 
      Speed: 4788 MHz min/max: 800/5000 MHz Core speeds (MHz): 1: 4775 2: 4801 3: 4764 4: 4773 5: 4743 6: 4795 7: 4798 
      8: 4800 9: 4789 10: 4779 11: 4778 12: 4800 13: 4790 14: 4792 15: 4792 16: 4788 
Graphics: Device-1: Intel UHD Graphics 630 vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 
      Device-2: NVIDIA GP102 [GeForce GTX 1080 Ti] vendor: eVga.com. driver: vfio-pci v: 0.2 bus ID: 01:00.0 
      Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel unloaded: modesetting resolution: 2560x1440~60Hz, 1920x1200~60Hz 
      OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.6 direct render: Yes 
Audio:   Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 
      Device-2: NVIDIA GP102 HDMI Audio vendor: eVga.com. driver: vfio-pci v: 0.2 bus ID: 01:00.1 
      Device-3: Logitech HD Pro Webcam C920 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-1.1:4 
      Device-4: Creative Sound BlasterX G6 type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-5:6 
      Sound Server: ALSA v: k5.6.11-1-MANJARO 
Network:  Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: Micro-Star MSI driver: e1000e v: 3.2.6-k port: efa0 bus ID: 00:1f.6 
      IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:d8:61:0e:75:90 
      Device-2: Broadcom and subsidiaries NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express driver: vfio-pci v: 0.2 
      port: 3000 bus ID: 04:00.0 
      IF-ID-1: virbr0 state: down mac: 52:54:00:d0:66:b3 
      IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: 52:54:00:d0:66:b3 
Drives:  Local Storage: total: 8.19 TiB used: 1.56 TiB (19.1%) 
      ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO 250GB size: 232.89 GiB 
      ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO 500GB size: 465.76 GiB 
      ID-3: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 500GB size: 465.76 GiB 
      ID-4: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 250GB size: 232.89 GiB 
      ID-5: /dev/sdc vendor: Toshiba model: HDWE140 size: 3.64 TiB 
      ID-6: /dev/sdd vendor: Toshiba model: HDWE140 size: 3.64 TiB 
RAID:   Hardware-1: Intel SATA Controller [RAID mode] driver: ahci v: 3.0 bus ID: 00:17.0 
      Device-1: md126 type: mdraid status: active Components: online: sdc~c1 sdd~c0 
      Info: raid: mirror blocks: 3907015680 report: 2/2 UU chunk size: N/A 
      Device-2: md127 type: mdraid status: inactive Components: online: N/A spare: sdc~c0 
      Info: raid: sdd[1](S) blocks: 5808 report: N/A chunk size: N/A 
Partition: ID-1: / size: 146.65 GiB used: 22.09 GiB (15.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p3 
      ID-2: /home size: 246.31 GiB used: 47.68 GiB (19.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p4 
      ID-3: swap-1 size: 64.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme1n1p2 
Sensors:  System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A 
      Fan Speeds (RPM): N/A 
Info:   Processes: 340 Uptime: 3h 11m Memory: 31.33 GiB used: 5.39 GiB (17.2%) Init: systemd Compilers: gcc: 9.3.0 
      Shell: bash v: 5.0.16 inxi: 3.0.37

Βρήκα τη λύση. Υπάρχει κάποιο bug στο qemu μέχρι την έκδοση 5.0.0.5 που προκαλεί τα σπασίματα στον ήχο και την πτώση στην απόδοση με αποτέλεσμα το κόλλημα. Ο κώδικας αυτός έχει απενεργοποιηθεί στην έκδοση 5.0.0.6.

Μπορείτε να δείτε την έκδοση του qemu έτσι: pacman -Qi qemu

Το Arch έχει την 5.0.0.6:

Build Date : Sat 09 May 2020 11:14:33 PM CEST

Το Manjaro όμως, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα και αν θέλετε πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Πάτε στην παρακάτω σελίδα:

https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/qemu/

δεξιά επάνω πατάτε στο “Download from Mirror” και κατεβάζετε το πακέτο. Μετά στο τερματικό, μέσα στον φάκελο που βάλατε το πακέτο, εκτελείτε:

sudo pacman -U qemu-5.0.0-6-x86_64.pkg.tar.zst
sudo mkinitcpio -P

και reboot

To χρησιμοποίησα κάποια ώρα και δεν παρατήρησα κάτι, ενώ προηγουμένως άρχισε το πρόβλημα μετά από 1-2 λεπτά και στα 3 πλέον, έφτανε σε σημείο να είναι unresponsive.

2 Likes