Πόσα πακέτα προγραμμάτων έχετε στο σύστημά σας;

Μέχρι στιγμής κερδίζεις το βραβείο για τα περισσότερα packages!
:stuck_out_tongue:
Για να δούμε αν θα σε περάσει κάποιος.

3 «Μου αρέσει»

4 «Μου αρέσει»

3002 rpm, 43 flatpak (Fedora 37 GNOME 43)

2 «Μου αρέσει»

τα κατάφερε o @Βασίλης_Γ νομίζω :sweat_smile: ουφ!

4 «Μου αρέσει»

2832 fedora 37 gnome 43

1 «Μου αρέσει»

3000 μου έβγαλε. Ubuntu22.04

1 «Μου αρέσει»