Μετάφραση XFCE και σχετικών εφαρμογών

xfce
contribute
translation
#1

Όπως ξέρετε, το ανοιχτό λογισμικό είναι δημιούργημα πολλών διαφορετικών χρηστών. Αυτοί, δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά προγραμματιστές! Ένα παράδειγμα σημαντικής συμβολής (εκτος κώδικα) αποτελεί και η μετάφραση διεπαφών και τεκμηρίωσης.
Σε αυτό το link μπορείτε να βοηθήσετε με πολύ απλό τρόπο στην μετάφραση αγαπμένου λογισμικού (XFCE elements, Thunar κ.α.) κυρίως γύρω από το XFCE.

Disclaimer: Χρειάζεται είτε να συνδεθείτε με Github/Google account είτε να φτιάξετε εναν επιτόπου.

4 Likes