Λεξικό ορολογίας πληροφορικής και linux.

Υπάρχει κάποιο λεξικό(λεξιλόγιο) πληροφορικής, που να περιέχει την απόδοση της τρέχουσας τεχνολογίας και του Linux, στην ελληνική γλώσσα, ώστε να χρησιμοποιούνται οι δόκιμοι όροι;

1 «Μου αρέσει»