Επαναφορα Grub μετά απο Windows installation

Καλησπέρα,

Έχω ένα PC στο οποίο είχα εγκατεστημένα Manjaro. Ολά ήταν μια χαρά μέχρι που αποφάσησα να βάλω Windows 10 σε Dual Boot. Η εγκατάσταση πήγε μια χαρά τα έβαλα σε δεύτερο ξεχωριστό δίσκο αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει επιλογή στην εκίνηση για να επιλέξω που θα κανει boot. Δεν εμφανίζεται δηλαδή η κλασική οθόνη του grub.

Μέσα από το bios αλλάζοντας το boot order μπορώ να κάνω boot και στα δύο λειτουργικά αλλά δεν είναι λύση αυτό. Τα partition είναι αυτά:

$ lsblk                                                                                                           
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme1n1   259:0  0 465.8G 0 disk 
├─nvme1n1p1 259:1  0  300M 0 part /boot/efi
├─nvme1n1p2 259:2  0 457.5G 0 part /var/log
│                   /var/cache
│                   /home
│                   /
└─nvme1n1p3 259:3  0   8G 0 part [SWAP]
nvme0n1   259:4  0 465.8G 0 disk 
├─nvme0n1p1 259:5  0  16M 0 part 
├─nvme0n1p2 259:6  0 146.5G 0 part 
└─nvme0n1p3 259:7  0 319.3G 0 part

Και αυτό είναι το περιεχόμενο του boot partition:

sudo tree /boot/efi/                                                                                                    INT ✘ 
/boot/efi/
└── EFI
  ├── boot
  │  └── bootx64.efi
  ├── Manjaro
  │  └── grubx64.efi
  └── Microsoft
    ├── Boot
    │  ├── BCD
    │  ├── BCD.LOG
    │  ├── BCD.LOG1
    │  ├── BCD.LOG2
    │  ├── bg-BG
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── bootmgfw.efi
    │  ├── bootmgr.efi
    │  ├── BOOTSTAT.DAT
    │  ├── boot.stl
    │  ├── cs-CZ
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── da-DK
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── de-DE
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── el-GR
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── en-GB
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── en-US
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── es-ES
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── es-MX
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── et-EE
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── fi-FI
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── Fonts
    │  │  ├── chs_boot.ttf
    │  │  ├── cht_boot.ttf
    │  │  ├── jpn_boot.ttf
    │  │  ├── kor_boot.ttf
    │  │  ├── malgun_boot.ttf
    │  │  ├── malgunn_boot.ttf
    │  │  ├── meiryo_boot.ttf
    │  │  ├── meiryon_boot.ttf
    │  │  ├── msjh_boot.ttf
    │  │  ├── msjhn_boot.ttf
    │  │  ├── msyh_boot.ttf
    │  │  ├── msyhn_boot.ttf
    │  │  ├── segmono_boot.ttf
    │  │  ├── segoen_slboot.ttf
    │  │  ├── segoe_slboot.ttf
    │  │  └── wgl4_boot.ttf
    │  ├── fr-CA
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── fr-FR
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── hr-HR
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── hu-HU
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── it-IT
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── ja-JP
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── kd_02_10df.dll
    │  ├── kd_02_10ec.dll
    │  ├── kd_02_1137.dll
    │  ├── kd_02_14e4.dll
    │  ├── kd_02_15b3.dll
    │  ├── kd_02_1969.dll
    │  ├── kd_02_19a2.dll
    │  ├── kd_02_1af4.dll
    │  ├── kd_02_8086.dll
    │  ├── kd_07_1415.dll
    │  ├── kd_0C_8086.dll
    │  ├── kdnet_uart16550.dll
    │  ├── kdstub.dll
    │  ├── ko-KR
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── lt-LT
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── lv-LV
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── memtest.efi
    │  ├── nb-NO
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── nl-NL
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── pl-PL
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── pt-BR
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── pt-PT
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── qps-ploc
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── Resources
    │  │  ├── bootres.dll
    │  │  └── en-US
    │  │    └── bootres.dll.mui
    │  ├── ro-RO
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── ru-RU
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── sk-SK
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── sl-SI
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── sr-Latn-RS
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── sv-SE
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── tr-TR
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  ├── uk-UA
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  └── bootmgr.efi.mui
    │  ├── winsipolicy.p7b
    │  ├── zh-CN
    │  │  ├── bootmgfw.efi.mui
    │  │  ├── bootmgr.efi.mui
    │  │  └── memtest.efi.mui
    │  └── zh-TW
    │    ├── bootmgfw.efi.mui
    │    ├── bootmgr.efi.mui
    │    └── memtest.efi.mui
    └── Recovery
      ├── BCD
      ├── BCD.LOG
      ├── BCD.LOG1
      └── BCD.LOG2

45 directories, 140 files

Έχω δοκιμάσει από windows με το EasyBCD να προσθέσω τα linux σαν option αλλά βγάζει ένα warning στην αρχή σχετικό με UEFI το οποίο δεν πολύ κατάλαβα και έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορώ να προσθέσω linux εγκατάταση στα boot options.

Βρήκα και κάποιες άλλες λύσεις στον internet οι οποίες χρειάζονται live CD που θα ήθελα αν είναι δυνατόν να το αποφύγω συν ότι δεν είμαι 100% σίγουρος και εξοικειωμένος για το όλο σύστημα με τους bootloaders οπότε βοβάμαι μην κάνω και καμιά βλακεία και δεν μπορώ να μπω στα linux.

Υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω δεδομένου ότι έχω πρόσβαση και στα δύο λειτουργικά για να μπορώ να κάνω boot από τον grub έχοντας την επιλογή του που θα κάνει boot?

Μπες στο manjaro και εκτέλεσε στο τερματικό την ακόλουθη εντολή: [cmdline] echo GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false|sudo tee -a /etc/default/grub && sudo update-grub [/cmdline] Αυτή θα ενεργοποιήσει το os prober τον οποίο θα ανιχνεύσει τα windows και θα στα εμφανίζει σαν επιλογή στην εκκίνηση στον grub.
EDIT: Το Manjaro έχει απενεργοποιημένο το os prober για λόγους ασφαλείας.

Live cd/dvd/usb δε χρειάζεται απ’ τη στιγμή που μπορείς να μπεις στο linux. Αυτό που αναφέρει ο @Alexis θα λύσει πρόβλημα εφ’ όσον είναι απενεργοποιημένη η ανίχνευση για άλλα λειτουργικά(που είναι πλεον η default επιλογή του grub). Ίσως όμως να χρειάζονται και κάποιες πρόσθετες ενέργειες, όπως η αλλαγή boot order από το bios, ώστε να γίνεται εκκίνηση από το δίσκο στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο grub(κατά πάσα πιθανότητα ο δίσκος που περιέχει το manjaro). Επίσης έλεγξε το αρχείο /etc/default/grub και για την επιλογη “GRUB_TIMEOUT=”, η οποία αν έχει τιμή 0, δε θα εμφανίζεται η λίστα με τα διαθέσιμα λειτουργικά, αλλά θα γίνεται αυτόματη εκκίνηση του προεπιλεγμένου.

Τελικά κατάφερα και το έλυσα σήμερα στις 6 το πρωί γι αυτό δεν πρόλαβα να γράψω τίποτα :sweat_smile:. Η λύση ήταν να βάλω από το BIOS στο boot order να κάνει boot από manjaro και μετά έτρεξα την εντολή sudo update-grub χωρίς να χρειαστεί να αλλάξω κάτι στο /etc/default/grub . Όταν έτρεξε αυτή βρήκε τα windows και τα έβαλε στο boot list όποτε το πρόβλημα λύθηκε. Τώρα πρέπει μόνο να φτιάξω τις ρυθμίσεις του grub αλλά αυτό είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά σας!!

ΥΓ. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό που είπε ο @Alexis να δούλευε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο

3 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.