Εγκατάσταση Nerd Fonts

Τα NerdFonts είναι γραμματοσειρές σταθερού πλάτους, κατάλληλες για το τερματικό κυρίως , πατσαρισμένα με πρόσθετα σύμβολα, πραγματικά πολλά σύμβολα όμως.

Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να έχεις ένα όμορφο ls

ή για να έχεις όμορφα command prompts.

Ας δούμε πως τις εγκαθιστούμε με την βοήθεια του

Θα πρέπει πρώτα να κατεβάσουμε το script και να το κάνουμε εκτελέσιμο

curl chttps://gist.githubusercontent.com/jtsagata/b7f6a0ce9c139005e7221ace8cecfe2c/raw/2fa5fa5bfd38c68a89e25f316d2194391faaed10/install_nerdFonst.sh --output install_nerdFonst.sh 
chmod +x install_nerdFonst.sh 

Προαιρετικά του προσθέτουμε η αφαιρούμε γραμματοσειρές πριν το τρέξουμε.

Δείτε όλες τις γραμματοσειρές που υπάρχουν εδώ

1 Like