Εγκατάσταση διεπαφής χρήστη για το stable diffusion στο linux, από το αποθετήριο του cmdr2. Δημιουργία εικόνων από κείμενο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο linux.

Εικόνα 1. Α_man_walking_on_waves__baroque__HD__vivid_colors__trending_on_ArtStation_

Άδεια χρήσης για το πρόγραμμα: stable-diffusion-ui/LICENSE at main · cmdr2/stable-diffusion-ui · GitHub

Εισαγωγή:

Το Stable Diffusion ως λογισμικό, αποτέλεσε την έκπληξη του 2022, για τη δημιουργία εικόνων από κείμενο με τη χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα η χρήση του χωρίς περιορισμούς εξαρχής, σε αντίθεση με τους περιορισμούς στην πρόσβαση του πρωτοποριακού Dall-e-2 της OpenAI, οδήγησε στη γρήγορη εξάπλωσή του και στη δημιουργία πολλών εφαρμογών που διευκολύνουν τη χρήση του με πιο γνωστή από όλες, την εφαρμογή

stable-diffusion-webui από τον @AUTOMATIC1111.

Εμείς όμως θα δούμε την εγκατάσταση της εφαρμογής stable-diffusion-ui από τον/την προγραμματιστή @cmdr2 λόγω της εύκολης εγκατάστασής της και σε παλαιότερους υπολογιστές με ram μεγαλύτερη των 8 GB, εάν δεν θέλουμε να περιμένουμε με τις ώρες το αποτέλεσμα. Για λόγους παραγωγικότητας απαιτείται και η χρήση κάρτας γραφικών από την NVIDIA, σε αντίθετη περίπτωση η εφαρμογή συνεχίζει να λειτουργεί σε “CPU mode”, όπως και στη δική μας εγκατάσταση.

Μεγαλύτερη όμως προσοχή συνιστάται στην άδεια χρήσης των παραγόμενων εικόνων και ιδιαίτερα στην καλή προαίρεση του δημιουργού, η οποία δυστυχώς, στις μέρες μας, δεν θεωρείται αυτονόητη, ‘μαρτυρώντας’ τα κακώς κείμενα του σύγχρονου πολιτισμού.

“Μια εικόνα χίλιες λέξεις” λοιπόν…ή μήπως όχι;

Εγκατάσταση:

Εικόνα 2. Λήψη του αρχείου της εφαρμογής.

  1. Από το αποθετήριο του github με την ηλεκτρονική διεύθυνση GitHub - cmdr2/stable-diffusion-ui: Easiest 1-click way to install and use Stable Diffusion on your own computer. Provides a browser UI for generating images from text prompts and images. Just enter your text prompt, and see the generated image. κάνουμε λήψη της εφαρμογής.

Εικόνα 3. Εκτέλεση εφαρμογής.

  1. Από τις λήψεις του υπολογιστή μας επιλέγουμε με δεξί κλικ ‘Open in Terminal’ τον φάκελο(directory) stable-diffusion-ui-linux.

  2. Στην γραμμή εντολών εξομοιωτή τερματικού του υπολογιστή μας, που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε:


ls #βλέπουμε τα περιεχόμενα

cd stable-diffusion-ui/ #κατευθυνόμαστε στο συγκεκριμένο directory

ls #βλέπουμε τα περιεχόμενα

bash start.sh #ή με την εντολή ./ start.sh εκτελούμε το αρχείο εγκατάστασης start.sh

  1. Παρακολουθούμε την εγκατάσταση και μόλις ολοκληρωθεί ανοίγουμε την εφαρμογή στη διεύθυνση http://localhost:9000

Εικόνα 4. Εμφάνιση διεπαφής Stable Diffusion Ui.

Χρήση:

Για τη χρήση της εφαρμογής ακολουθούμε τις επίσημες οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://github.com/cmdr2/stable-diffusion-ui/wiki/How-to-Use

Γενικά πάνω αριστερά στο λευκό πλαίσιο του Prompt πληκτρολογούμε το κείμενο που θα αποτελέσει την πηγή δημιουργίας της εικόνας μας.

Στην πλευρική αριστερή επιφάνεια επίσης της εφαρμογής θα δούμε ένα μενού με τους όρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με εικόνες για παράδειγμα.

Εικόνα 5. Επιλογές στυλ.

Ο χρόνος αναμονής δημιουργίας της εικόνας εξαρτάται από τον υπολογιστή μας.

Στην περίπτωσή μας με παλιό αδύναμο επεξεργαστή, με συνολική μνήμη ram 16GB, χωρίς κάρτα γραφικών NVIDIA διαρκούσε περίπου 3 λεπτά της ώρας.

Εάν επιλέξουμε σύνθετες λειτουργίες όπως τη δημιουργία παρόμοιων εικόνων από ήδη δημιουργημένη εικόνα μπορεί να διαρκέσει και πάνω από μία ώρα. Τα αποτελέσματα όμως συνήθως μας ανταμοίβουν για την υπομονή μας.

Συλλογή:

Εικόνα 5. Α_man_walking_downtown_photorealistic_manga

Εικόνα 6. A_beautiful_meadow_with_tall_trees__a_river_running_through_it.

Επίλογος:

Είδαμε λοιπόν πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εικόνες από φράσεις στην αγγλική γλώσσα με την εφαρμογή stable-diffusion-ui του/της @cmdr2 στο github.

Βέβαια, σε καμία περίπτωση δε συγκρίνονται με τη γνησιότητα της ανθρώπινης δημιουργίας, η οποία αποτέλεσε και την πηγή “έμπνευσης”. Η δημιουργία έργων τέχνης, όμως με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και θα αλλάξει τα πάντα στον χώρο της τέχνης και όχι μόνο.

Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να ανακαλύψουμε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://huggingface.co/.

Μπορείτε επίσης εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής να δοκιμάσετε τη δύναμη της νέας αυτής τεχνολογίας στις διευθύνσεις:

α. DALL·E 2

β. https://stablediffusionweb.com/

Καλή επιτυχία !!!

Πηγές:

  1. GitHub - cmdr2/stable-diffusion-ui: Easiest 1-click way to install and use Stable Diffusion on your own computer. Provides a browser UI for generating images from text prompts and images. Just enter your text prompt, and see the generated image.

  2. https://gitlab.com/nikaskonstantinos/sd-ui_post/-/tree/main

Μεταδεδομένα:

Title: Εγκατάσταση διεπαφής χρήστη για το stable diffusion στο linux, από το αποθετήριο του
cmdr2. Δημιουργία εικόνων από κείμενο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο linux.
Alternative Title: Installing a user interface for stable diffusion on linux, from cmdr2’s github repository. Creating images from text using artificial intelligence in linux.
Contributor: @nikaskonstantinos
Language: el
Date Issued: 19-11-2022
Publisher: Linux User Forum – Το forum των Ελλήνων χρηστών Linux – https://linux-user.gr/
Description: The revolution of stable diffusion in linuχ through the user interface of cmdr2.
Category: Άρθρα και οδηγοί
Tags: AI, stable-diffusion-ui, linux

6 «Μου αρέσει»