διαρκείς αποσυνδέσεις mysql

Έχω μερικά σάιτ wordpress σε σέρβερ Debian 12. Κάθε λίγο και λιγάκι λαμβάνω μηνύματα ότι αποσυνδέονται τα σάιτ. Το πρόβλημα λύνεται με systemctl restart mariadb && systemctl restart apache2 αλλά είναι σε τέτοιο βαθμό που έβαλα crontab να το κάνει κάθε 20 λεπτά και παρόλα αυτά έχω πρόβλημα.
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.4-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper
PHP 8.2.11

1 «Μου αρέσει»

Πρώτα θα πρέπει να βρεις τον λόγο και αν είναι από τη βάση δεδομένων. Έχε σε ένα τερματικό να τρέχει την παρακάτω εντολή

journalctl -f -u mariadb

Αν είναι θέμα της βάσης και όχι κάτι άλλο μπορούμε να πούμε στο systemd να ξεκινάει την υπηρεσία αν καταρρεύσει. Δεν θα πειράξουμε απευθείας το αρχείο αλλά θα κάνουμε ένα overwrite. Έτσι σβήνοντας απλά αυτό το αρχείο θα επιστρέψουμε στις αρχικές ρυθμίσεις

sudo systemctl edit mariadb
Έκει θα προσθέσουμε στις πρώτες κενές γραμμές τα παρακάτω

[Service]
Restart=always
RestartSec=1s

Ξαναδίνουμε την εντολή και βλέπουμε αν την πήρε και κοιτάζουμε στο άλλο τερματικό το αρχείο καταγραφής για προβλήματα. Ξανα ξεκινάμε την υπηρεσία

sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl status mariadb

Προκαλούμε τεχνητά μια κατάρρευσή

sudo killall mariadbd

Και βλέπουμε στο αρχείο καταγραφής την υπηρεσία να ξεκινάει

1 «Μου αρέσει»

1000 ευχαριστώ, φαίνεται να ξεκινάει αμέσως!

Όχι, δεν το έφτιαξες, γιατί δεν βρήκες τον λόγο. Είναι όντως από την βάση δεδομένων;

Γιατί αν είναι από την βάση δεδομένων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα καταστροφής της. Θα κοίταζα τα αρχεία καταγραφής να βρω και να διορθώσω το πρόβλημα. Και την τεκμηρίωση του systemd για να περιορίσω το πλήθος των επανεκινησεων τόσο ποσοτικά, όσο και χρονικά. Μην με ρωτάς το πώς, δεν το έχω ψάξει, αλλά γίνεται.

1 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.