Δημιουργία Bootable windows USB stick για αναβάθμιση BIOS

Όπως δείχνει και ο οδηγός Δημιουργήστε εύκολα εκκινήσιμα USB sticks κατεβάζουμε το ventoy:

Προετοιμασία USB

Ιδίως το linux tarball και το κάνουμε extraxt:

tar xvf ventoy-1.0.96-linux.tar.gz

Σε αυτό υπάρχει ένα script VentoyWeb.sh το οποίο το εκτελούμε σαν root:

sudo bash VentoyWeb.sh

Και θα μας δώσει ένα URL όταν το επισκευθούμε μέσω browser επιλέγουμε τον κατάλληλο δίσκο. Εφόσον το κάνουμε στα options επιλέγουμε Partition Style -> GPT:

Τέλος πατάμε Install στο popup παράθυρο poy θα μας βγάλει (δλδ στο Modal) επιλέγουμε Ok. Θα πρέπει να επιλέξουμε OK δυο φορές.

Κατέβασμα το Hirens Boot CD και τοποθέτηση στο στικάκι

Στο https://www.hirensbootcd.org/ κατεβάσουμε το iso και το τοποθετούμε στο partition με το όνομα Ventoy. Στον ίδιον οδηγό βάζουμε και το executable εγκατάστασης του bios.

Κατέβασμα του exe εγκατάστασης

Στο ίδιο στικάκι μαζί με το ISO βάζουμε και το .exe αναβάθμισης του bios. Το πως θα αναβαθμιστεί εξαρτάτε απο τον κατασκευαστή.

Δλδ εκεί που υπάρχει το Hirens Boot CD ISO θα πρέπει να υπάρχει και το exe αναβάθμισης.

Εκκίνηση

Εκκινούμε απο το USB και στο boot Option επιλέγουμε το όνομα του ISO:

Αναβάθμιση του BIOS

Στον δίσκο C:// στο εκκινηθέν windows περιβάλλον υπάρχει και το EXE αναβάθμισης εκεί ξεκινάμε το exe και ακολουθούμε τις οδηγίες.

6 «Μου αρέσει»