Δεν υπάρχει αρχείο κατάρρευσης στο /var/crash

Καλησπέρα στην κοινότητα του φόρουμ!

Για 4-5 μήνες που έχω Fedora 36, δεν κράσαρε το σύστημα. Σήμερα όμως ήταν η μέρα του, καθώς έτρεχα ένα χάρτη στον περιηγητή και ξαφνικά πάγωσαν όλα.

Ωστόσο, έχω το Κdump να δουλεύει και δεσμεύει αυτόματα χώρο για εικονικό πυρήνα κατά την εκκίνηση. Το θέμα, όμως, πέρα από τους πανικούς, είναι πως δεν υπάρχει πουθενά κάποιο αρχείο που να εξηγεί τι προκάλεσε την κατάρρευση (στο /var/crash που είναι το προεπιλεγμένο σημείο).

Ίσως αξίζει να σημειώσω ότι αυτό το πρόβλημα (όπως και τους πανικούς) το είχα και σε άλλες διανομές (Ubuntu, Mint, Arch) και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αποθηκεύεται τίποτα, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως λειτουργεί ο δαίμονας.

Καλησπέρα, αυτό το έχεις διαβάσει?
https://fedoraproject.org/wiki/How_to_use_kdump_to_debug_kernel_crashes
Επίσης δες μια λίστα με λόγους που δεν δημιουργείται το αρχείο :

και έναν λόγο ακόμα εδώ :

1 «Μου αρέσει»

Η αλήθεια είναι πως ναι, για να το στήσω, αλλά δεν πρόσεξα αυτήν τη λεπτομέρεια:

Blockquote
#3. Capturing a crash dump can take a long time, especially if the system has a lot of memory. Be patient. The system will reboot after the dump is captured.

Επομένως ξανάτρεξα sysrq και ενώ παλιότερα δε γινόταν τίποτα, τώρα άλλαξε κάτι χρώματα η οθόνη σε μωβ και μαύρο και έκανε επανεκκίνηση αφήνοντας έναν κατάλογο με καταγραφές. Εάν ξανακρασάρει, θα περιμένω κάνα μισάωρο μήπως τα καταγράψει, να δούμε τι φταίει επιτέλους.

Ευχαριστώ!

1 «Μου αρέσει»

Κράσαρε και πάλι, χωρίς να κάνει επανεκκίνηση ή να αφήσει debug files, ενώ το άφησα σχεδόν μια ώρα.

Δώσε λίγο τα specs του μηχανήματος. Έχεις δοκιμάσει να αλλάξεις tty, ή μπορείς να συνδεθείς στο σύστημα με ssh όταν κρασάρει?

System:
 Kernel: 5.19.9-200.fc36.x86_64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 2.37-36.fc36 Desktop: GNOME v: 42.5 Distro: Fedora release 36 (Thirty
  Six)
Machine:
 Type: Desktop Mobo: MSI model: B350M GAMING PRO (MS-7A39) v: 1.0
  serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 2.F0
  date: 03/19/2018
CPU:
 Info: quad core model: AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics bits: 64
  type: MT MCP arch: Zen rev: 0 cache: L1: 384 KiB L2: 2 MiB L3: 4 MiB
 Speed (MHz): avg: 1618 high: 2018 min/max: 1600/3600 boost: enabled
  cores: 1: 2018 2: 1709 3: 1535 4: 1494 5: 1391 6: 1600 7: 1600 8: 1600
  bogomips: 57599
 Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
 Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: Gigabyte
  driver: nvidia v: 515.65.01 arch: Pascal bus-ID: 10:00.0
 Device-2: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
  vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5 bus-ID: 38:00.0
 Display: x11 server: X.Org v: 1.20.14 with: Xwayland v: 22.1.3 driver: X:
  loaded: amdgpu,nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa
  gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1920x1080~60Hz
 OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA
  515.65.01 direct render: Yes
Audio:
 Device-1: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: Gigabyte
  driver: snd_hda_intel bus-ID: 1-2:2 v: kernel bus-ID: 10:00.1
 Device-2: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus-ID: 38:00.1
 Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Micro-Star MSI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 38:00.6
 Device-4: Creative Sound Blaster Play! 3 type: USB
  driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
 Sound Server-1: ALSA v: k5.19.9-200.fc36.x86_64 running: yes
 Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: no
 Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.58 running: yes
Network:
 Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 1b:00.0
 IF: enp27s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
 Local Storage: total: 1.39 TiB used: 84.61 GiB (5.9%)
 ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
 ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
  size: 931.51 GiB
 ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Toshiba model: TransMemory
  size: 28.85 GiB
Partition:
 ID-1: / size: 67.21 GiB used: 31.41 GiB (46.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
 ID-2: /boot/efi size: 95 MiB used: 39.6 MiB (41.7%) fs: vfat
  dev: /dev/sda2
 ID-3: /home size: 109.49 GiB used: 53.17 GiB (48.6%) fs: ext4
  dev: /dev/sdb2
Swap:
 ID-1: swap-1 type: partition size: 8.38 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  dev: /dev/sda6
 ID-2: swap-2 type: zram size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/zram0
Sensors:
 System Temperatures: cpu: 37.2 C mobo: N/A
 Fan Speeds (RPM): N/A
 GPU: device: nvidia screen: :0.0 temp: 31 C fan: 0% device: amdgpu
  temp: 37.0 C
Info:
 Processes: 388 Uptime: 4h 10m Memory: 11.13 GiB used: 3.42 GiB (30.7%)
 Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: 12.2.1 Packages: N/A
 note: see --rpm Shell: Bash v: 5.1.16 inxi: 3.3.21

Και πώς θα αλλάξω tty αν δε δουλεύει το πληκτρολόγιο;