blacklist από εμένα ή εμένα?

Γειά σας

Βρίσκομαι σε μια σειρά από /etc/modprobe.d/blacklist… αρχεία, που δεν είναι από εμένα και θα ήθελα να τα ελέγξω. Αυτό προέκυψε όταν αποπειράθηκα να κλείσω προσωρινά το wifi Broadcom BCM 802.11 ανεπιτυχώς. Σκέφτηκα να το κλείσω γιατί δεν το ελέγχω. Οταν έδωσα “nmcli d”, πήρα:

eno1       ethernet συνδέθηκε     Ενσύρματη σύνδεση 1 
mpqemubr0    bridge  συνδέθηκε     mpqemubr0      
proton0     tun    συνδέθηκε     proton0       
tap-1e376645a40 tun    συνδέθηκε     tap-1e376645a40   
tap-85a8e535edf tun    συνδέθηκε     tap-85a8e535edf   
lo        loopback χωρίς διαχείριση --         

…που μου δίνει να καταλάβω, όσο καταλαβαίνω βέβαια ότι η συσκευή “lo” είναι αυτή που διαχειρίζεται το δίκτυο και η ίδια είναι έξω από τα διαχειριστικά διακαιώματα μου και εγώ μπαίνω στο δίκτυο μέσα από το “eno1” που μάλλον είναι bridged στη συσκευή “lo”. Άξιο απορίας όμως είναι πως αν ισχύει αυτό το σενάριο, κάτι δεν πάει καλά γιατί το eno1 είναι ethernet και στο router έχω κλείσει το wlan. Έτσι ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτό το site…
https://www.cyberciti.biz/faq/linux-remove-wireless-networking-wifi-802-11-support-drivers/
…ανακάλυψα ότι πάλι λείπει η ifconfig και έτσι για πολλοστή φορά έκανα install net-tools, και βρήκα αυτά τα drivers

eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::b62e:99ff:fea6:a512 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd67:9f60:67d6:1:b62e:99ff:fea6:a512 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 2a02:587:2915:2219:b62e:99ff:fea6:a512 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether b4:2e:99:a6:a5:12 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1297879 bytes 1739620485 (1.7 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 728461 bytes 106904171 (106.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0x51400000-51420000 

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 594966 bytes 82208646 (82.2 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 594966 bytes 82208646 (82.2 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mpqemubr0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.175.101.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.175.101.255
    inet6 fe80::5054:ff:fe15:a998 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 52:54:00:15:a9:98 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 50315 bytes 2733757 (2.7 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 91554 bytes 125447809 (125.4 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

proton0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.37.0.2 netmask 255.255.0.0 destination 10.37.0.2
    inet6 fe80::122c:161:fd11:72cc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 txqueuelen 100 (UNSPEC)
    RX packets 1205694 bytes 1537393858 (1.5 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 669913 bytes 52333366 (52.3 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

tap-1e376645a40: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::c825:44ff:fec3:95d1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether ca:25:44:c3:95:d1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 19770 bytes 1350780 (1.3 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 36192 bytes 48585964 (48.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

tap-85a8e535edf: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::e003:48ff:fe0c:a179 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e2:03:48:0c:a1:79 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 30545 bytes 2087387 (2.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 56678 bytes 77092330 (77.0 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Στη συνέχεια χρειάστηκε να κατεβάσω και την “ifdown” όπου προσπάθησα χωρίς επιτυχία στο “lo” με log:

ifdown: failed to open lockfile /run/network/ifstate.lo: No such file or directory

και με sudo ifdown μου έδωσε…

ifdown: interface lo not configured

Ευνόητο είναι το ifdown (UNSPEC) δεν το αναγνώρισε καν. (synthax error)
Μετά μέσα από τις οδηγίες σκέφτηκα να παρέμβω στα αρχεία όπου το,

rm /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0

μου έδωσε…

m: αδυναμία διαγραφής '/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0': Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

Τέλος δοκίμασα να χρησιμοποιήσω το blacklist αλλά πιστεύω πως με έχουν προλάβει άλλοι. Έτσι ξεκινώντας με “cat” πήρα…

cat /etc/modprobe.d/blacklist-broadcom.conf
cat: /etc/modprobe.d/blacklist-broadcom.conf: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

και όταν πήγα και είδα μέσα στον “modrobe.d” βρήκα ένα κάρο αρχεία root, άγνωστης προέλευσης.

alsa-base.conf         blacklist-modem.conf
amd64-microcode-blacklist.conf blacklist-oss.conf
blacklist-ath_pci.conf     blacklist-rare-network.conf
blacklist.conf         dkms.conf
blacklist-firewire.conf     intel-microcode-blacklist.conf
blacklist-framebuffer.conf   iwlwifi.conf

Κλείνω τώρα γιατί έχει αρχίσει και μυρίζει καμένο και σε μερικές ώρες ελπίζω να έχει αναρτηθεί το παραπάνω και να μπορώ να συνδεθώ μήπως βγάλω κάποια άκρη με την βοήθεια σας. Θα μου ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε κάποια από αυτά τα αρχεία που μου φαίνονται “ύποπτα”.

Οτιδήποτε υπάρχει έξω από το /home είναι ένα αρχείο «άγνωστης προέλευσης». Δηλαδή όχι το έχει βάλει κάποιο πακέτο που έχεις εγκαταστήσει ή κάποια ρύθμιση που έχει γίνει. Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει ρυθμίσεις για οδηγούς και απαγορεύεις σε κάποιους οδηγούς να εγκατασταθούν, στην περίπτωση που έχεις στο σύστημα κάποιον καλύτερο εναλλακτικό (πχ τους κλειστούς οδηγούς της Nvidia). Ελπίζω να καταλαβαίνεις τι μπορεί να συμβεί αν το πειράζεις χωρίς γνώση ή αν ακολουθείς οδηγούς που δεν ξέρεις τι κάνουν.

Όχι είναι ο υπολογιστής σου για τοπικές συνδέσεις. Δεν είναι μια συνδεση συσχετισμένη με μια κάρτα δικτύου.

Πραγματικά, δε θέλω να μάθω με ποιο τρόπο χρειάστηκε επανεγκατάσταση αυτού του πακέτου…

Ευτυχώς, δε λες;

Όταν διαβάζω τα παραπάνω με κάνουν να τραβάω την πλούσια κόμη μου, μην κάνεις το κρανίο μου να γυαλίζει στον ήλιο. Αν θέλεις να μάθεις να σκαλίζεις το σύστημα, πρώτα μάθε. Σήμερα υπάρχουν βιβλία, online μαθήματα στο Udemy και άλλου, για να μάθεις πως δουλεύουν τα δίκτυα και ειδικά στο Linux. Σαν χρήστης χρειάζεσαι μόνο τα βασικά όμως. Πως να συνδεθείς σε ένα ασύρματο δίκτυο κλπ… Οτιδήποτε παραπάνω είναι η για επαγγελματίες ή για όσους αγαπάνε την τεχνολογία.

Ζούμε σε μια εποχή διαφάνειας, δεν υπάρχει κάτι κρυφό για όποιον θέλει να μάθει. Αντί να τρως φρίκες για το τι υπάρχει στο /etc/modprobe.d ψάξε στο Google τι είναι και τι κάνει. Μην μπεις στον πειρασμό να το πειράξεις, όχι στο βασικό σου σύστημα τουλάχιστον. Δεν θα καταλάβεις πολλά στην αρχή, αλλά σιγά σιγά ψάχνωντας στην επόμενη αναζήτηση θα καταλάβεις λιγο περισσότερα

1 «Μου αρέσει»

Κοίτα σε γενικές γραμμές κάθε σου τοποθέτηση έχει αντίλογο. Ιδιαίτερα αυτό το “ζούμε σε επόχές διαφάνειας” δεν θα σου περιγράψω τι κάνει στην χωρίστρα μου, απλά θα σου πω πως το βρίσκω τραγικά φαιδρό. Εσύ τα βλέπεις διάφανα και εμένα μου είναι τόσο προφανές όσο ο πρωινός ήλιος ότι βλέπεις την διαφάνεια που σου επιτρέπουν οι κοπαδάρχες σου σε συνδιασμό με την βαθιά επιθανάτια ανάγκη για βολή και ησυχία. Διαφάνεια βολή και ησυχία τόσο λεπτά και εύθραυστα πια, που όσοι πωθείτε να τα διατηρήσετε θυσιάζετε κομμάτια αντίληψης και ευφυίας. Αλάργα όμως. Οι ώρες αυτής της επίπλαστης ψευτοευμάρειας σας υπόσχομαι πως είναι μετρημένες, από όποια πλευρά και νε έρθει. Και δεν εννοώ εμάς. Εμείς είμαστε στη μέση και θα το λουστούμε σε κάθε περίπτωση. Έχω αμφισβητήσει και αναιρέσει τον εαυτό μου πολλάκης για να δεχτώ τέτοιες ψευδεπίγραφες αντιλήψεις. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με τον υπολογιστή. Έχει να κάνει ο υπολογιστής όμως με εμένα. Και όταν με σκαλίζουν αναγκαστικά θα τσινίξω. Ακριβώς επειδή δεν έχω γνώση λοιπόν χρειαζόμουν την βοήθεια σας. Και για να σου μπορώ να γράψω αυτές τις γραμμές, το πήγα μέχρι εκεί που ξέρω. Ξήλωσα λοιπόν κάθε ασύρματη δυνατότητα και κατάφερα να φτάσω. Να φέρω κάποια στοιχεία εδώ μετά από κάνα μήνα αποτυχημένων προσπαθειών, μπας και μπορέσω και ξεμπλέξω. Αλλά τελικά όλες οι προηγούμενες οδηγίες είναι προφάσεις και το ρεζουμε είναι “μην σκαλίζεις το σύστημα σου αν δεν ξέρεις”. Και σου λέω και πάλι δεν ξέρω και έλα εσύ να το σκαλίσεις. Ειλικρινά έχεις κάθε άδεια. Έτσι κι αλλιώς μέχρι χθες ήταν “μπάτε σκύλοι αλλέστε”. Έλα να το σκαλίσεις και να μου πεις πως προκύπτουν πεδία κωδικών άφαντα, ίδια χρώματα backround & fonts, εξαφανισμένα διαχειριστικά δικαιώματα, αδυναμία μορφοποίησης περιβάλλοντος, με τα χίλια ζόρια 6-7 accounts σε thunderbird & evolution που δουλεύουν εκ περιπτροπής κάποια από αυτά για κάνα 5λεπτο (700 mails-0 mails-320-mails-25 mails…ούτε ο down jones να ήταν), οι ειδοποιήσεις να δουλεύουν μόνο με σετάρισμα και όση ώρα τις έχω ανοιχτές, εδώ σε αυτό το site, έχω δώσει άδεια 10 φορές για συνεχώμενες ειδοποιήσεις και πάντα με ξαναρωτάει, να μου πεις που έχουν πάει ένα κάρο αρχεία, γιατί κάποια settings δεν αλλάζουν, γιατί ενώ έχω κλείσει το ipv6 αυτό ανοίγει ξανά και μάλιστα με στατική ip, γιατί 2 πανάκριβοι τεχνικοί δικτύων δεν το αναλαμβάνουν κ.α κα. κ.α. Γενικά θα μπορούσα να ανεχτώ αρκετές ειρωνίες και προσβολές για κόμμες και σκαλίσματα. Δεν μου καίγεται καρφάκι. Εδώ είμαι έτοιμος να το κλείσω το κατάστημα με εκείνο και το άλλο. Αλλά να ακούω εξυπνάδες από τύπους που νομίζουν πως τα έχουν δει όλα και να μην κάνω και δουλειά δεν λέει.

Αυτο πια… Να σε πληροφορήσω επιπρόσθετα πως η γουγλ δεν θέλει να με πληροφορήσει. Και τελικά εδώ τι γίνεται? Φάση κομμωτήριο και ψιλοκουβεντούλα? Και τελικά εδώ το τόπι εδώ και το πήδημα. Δώσε μου χώρο ή ακόμα καλύτερα έλα να δεις. Άμα βρεις τον τρόπο να μου τα εξηγήσεις έτσι άνετα και με αυτό το χρήσιμο για τους καλοκαιρινούς μήνες χιούμορ, θα κόψω πάγιο ενοίκιο στο site. Εξήγηση όμως, όχι ψάξε στο γλουγλού. Πίστεψε με ξέρω να το κάνω και ξέρω και τα όρια προκαταβολικά. Δεν θα έρθεις όμως γιατί αυτή η επίπλαστη ψευδαίσθηση ψευτοαρμονίας και εμπιρογνομωνοσυνιάς…αξία ανυπολόγιστη. Αυτό βέβαια γιατί δεν ξέρεις πόσο επισφαλής είναι. Θα σου πρότεινα γενικά να μην καταλήγεις εύκολα σε συμπεράσματα και ταμπέλες σε κάθε περίπτωση. Πόσο μάλλον στη περίπτωση που κάποια περίπτωση μπορεί να είναι αφετηρία περιπτώσεων.
Αυτό τώρα είναι για διαχειριστική κατανάλωση ή είναι ανοιχτό στην πλέμπα :wink: ? Βέβαια δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση να μην είσαι καν αυτός που δείχνεις να είσαι και να βαστάς καραούλι. Εδώ προσποιούνται την γλουγλου άψογα τον Ασπονδαίο δεν θα προσποιηθούν?

@SteAnos κάτι δεν πρέπει να έχεις «πιάσει» σωστά. Όταν ο @Asfodelus λέει πως δεν πρέπει να σκαλίζουμε πράματα που δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα τα χαλάσουμε ή θα τα κάνουμε χειρότερα από οτι είναι και μετά δεν θα ξέρουμε πως να τα φτιάξουμε έχει δίκιο.
Όταν λέει πως πρώτα πρέπει να μαθαίνουμε τι κάνουμε και μετά να κάνουμε έχει δίκιο.
Γενικά έχει δίκιο…
Κάπως πρέπει να το πάρεις αλλιώς, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως. Παρά ταύτα θα σου κάνω μια πρόταση. Αν μπορείς πάρε κάποιο μηχάνημα (δανείσου ίσως; ) και δοκίμασε να δεις αν σε άλλη σύνδεση, όχι τη δική σου, έχεις τα ίδια προβλήματα. Μετά πάρε το δικό σου μηχάνημα και σε μια καινούργια εγκατάσταση (γιατί στην παρούσα μάλλον έχεις αλλάξει τα φώτα) και στην ίδια σύνδεση που δεν είναι δική σου, δοκίμασε να κάνεις αυτά στα οποία λες οτι έχεις πρόβλημα. Και μετά θα δούμε παρακάτω. Κράτα backup οτι χρειάζεσαι σε ανεξάρτητα μέσα πριν τα κάνεις αυτά (αν τα κάνεις…)

Ρε φίλε μου, πέρα από το ότι δεν συμφωνώ με το “μην τα σκαλίζεις”, γιατί στην τελική υπάρχει η χαρά του πειραματισμού, σας λέω σε εσάς αλλά και γενικότερα πως δεν τα σκαλίζω. Τα συγκεκριμένα. Γιατί δεν ξέρω την τύφλα μου. Εδώ δεν έχω καταφέρει να λαμβάνω mail σε ένα cleint. Να επικυρώσω στον υπολογιστή έστω ένα account μου. Σου λέω ειλικρινά πως σε άλλη φάση μπορεί εύκολα να πειραματιζόμουν. Σε αυτή κάνουν άλλοι πειράματα μάλλον. Ούτε κατά διάνοια να πειραματιστώ, γιατί δεν προλαβαίνω. Αυτό που κάνω διαρκώς όλο τον τελευταίο καιρό είναι να ανακτώ τα account μου, όπου ωφείλω να μοιραστώ πως από τότε που δεν σώζω τους κωδικούς μου και κρατάω τευτέρι και ημερολόγιο αλλαγής κωδικών, έχει περιοριστεί κάπως το σύμπτωμα και να παλεύω να κάνω τα απαραίτητα για το manjaro updates και δειλά να δημιουργώ κι άλλα περιβάλλοντα για εναλλακτική. Στο Manjaro εκτός από το xfce, σε 2ο partition ένα Gnome και στον άλλο δίσκο ένα Ubuntu. Όλα από τις πιο επίσημες πηγές. Και από backup εκτός από συνολικά backup σε 3ο δίσκο, όπου όποτε έχω αλλάξει Kernel, τα ανανεώνω, έχω και σε ημερήσια βάση προγραμματισμένο το timeshift. Χωρίς αυτό θα είχα χάσει τα λειτουργικά 10 φορές ως τώρα. Αυτό με έχει σώσει ως τώρα. Παρ’ όλα αυτά και παρά τους κωδικούς που τους ανανεώνω συνεχώς, το μέγεθος και την συνεχή αλλαγή στον τρόπο σύστασης των κωδικών και την κρυπτογράφηση του υπολογιστή, ο λογαριασμός του fb είναι εκτός ελέγχου. Αφού του δίνω τους κωδικούς που ισχύουν, μου ζητάει επιβεβαίωση 2ου σημείου, από συσκευή που δεν υπάρχει (app) παρ’ότι έχω δηλώσει την απώλεια, είτε το firefox για 2 accounts της apple, μου ζητάει verification από νούμερο και συσκευή που δεν υπάρχει πια. Το ίδιο και το spotify. 4 λογαριασμοί, αυτός που είναι σχετισμένος με συνδρομή είναι άφαντος, όμως συνεχίζει και χρεώνει.
Για συσκευές…?? Ένα κινητό off εντελώς. (Αυτό που ανάφερα προτύτερα). Σε ένα άλλο το bluetooth. Ένα laptop windows, το πήρε ένας τεχνικός ασφάλειας δικτύων να το φτιάξει, για να κάνουμε μια αρχή από κάπου όπως μου είπε και να είναι σε win. Την επόμενη μέρα το έφερε πίσω ως πεθαμένο. Φυσικά από τότε δεν μου σηκώνει καν το τηλέφωνο. Καινούργιο τηλέφωνο Samsung πολύ καλό και με ένα κάρο υποστήριξη και εφαρμογές ασφάλειας. Από την πρώτη στιγμή που δοκίμασα να βάλω τους λογαριασμούς μου να έχω τα mail συγκεντρωμένα, κάτι δεν λειτουργούσε. Η απομακρυσμένη διάγνωση δεν βρήκε τίποτα. Όμως προσπαθώντας να σετάρω μια αντίστοιχη εφαρμογή ασφάλειας της Cosmote, με έκανα διαρκώς μια αδιάκοπη λούπα που κατέληγε στο “…πρόβλημα δοκιμάστε αργότερα”. 2 μέρες μετά κατάλαβα μαζί με την υποστήριξη της Cosmote πως πρόκειται για κάτι που μιμοταν την εφαρμογή της Cosmote και δεν έσβηνε. 2 εργοστασιακές επαναφορές σε καινούργιο πολύ καλό τηλέφωνο, τις εφαρμογές της cosmote που ασχολούνται με τον έλεγχο και την ασφάλεια ακόμα δεν τις έχω σετάρει
Δεν μου είναι ξεκάθαρο για τι πράγμα πρόκειται, αλλά μου είναι αεκετά ξεκάθαρο ποιά είναι η επιδίωξη αυτής της φάσης γιατί απλά την βιώνω με συγκεκριμένες συνέπειες επάνω μου. Σημειωτέων πως αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας έχει επιτευχθεί με τον τρόπο που σας ανέφερα πιο πάνω. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσα να πω για αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει μέχρι να βρούνε πάλι τρόπο να με εμποδίσουν να επικοινωνώ. Όπως και συσκευές screenshot ή καταγραφής πάντα είναι θέμα χρόνου πότε θα βγούνε off ή θα χαθούν τα αρχεία. Και αν γίνομαι κατανοητός δεν πρόκειται για συγκεκριμένη βλάβη. Οι δυσλειτουργίες αλλάζουν και εξελίσσονται όσο και εγώ βρίσκω τρόπους να ξεγλυστρώ. Όπως στο παρακάτω παράδειγμα, τώρα έχω τρόπο να ανεβάσω ένα image, αλλά το ίδιο το image αποδεικνύει ότι σε αυτό το desktop έχω χάσει τα διαχειριστικά δικαιώματα μου, έτσι προς το παρόν το timeshift είναι απροσπέλαστο.

Δηλαδή με άλλη συσκευή σε άλλη σύνδεση, όχι τη δική σου, δεν έχεις δοκιμάσει, έτσι δεν είναι; Ούτε με δική σου συσκευή σε άλλη σύνδεση, όχι τη δική σου. Έτσι;

Άλλη συσκευή, άλλη σύνδεση…να αλλάξω και τον χρήστη? Εκτός αν μιλάς για έλεγχο του χρήστη όπου θα είχε ενδιαφέρον τελικά, μιας και είναι πιθανή εκδοχή όπως το βλέπω. Δεν ξέρω όμως πως θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα τέτοιο περιβάλλον.

Αγαπητε @SteAnos,

Με ολο το σεβασμο και το θαρρος και επηδει δεν γνωριζω τις γνωσεις σου καποια πραγματα που μπορει να γνωριζεις ισως τα επεξηγησω με απλο τροπο. Δεν το κανω με κακο σκοπο και ελπιζω να μην σε θηξω, απλα δεν ξερω τι ακριβως ξερεις.

Απο αυτο εδω που μας εδωσες, δεν βλεπω κατι που να δηλωνει οτι το wifi σου ειναι ανοιχτο… δεν υπαρχει καν συσκευη που να ειναι ασυρματου τυπου. Οι συσκευες τυπου tun ειναι εικονικες και εχουν σχεση με tunnels που ειναι συνδεσεις που συνηθως χρησιμοποιουνται ειτε απο εικονικες μηχανες και containers ειτε απο VPN. Δεν γνωριζω αν χρησιμοποιεις εικονικες μηχανες ή containers ή VPN και απο αυτα τα δεδομενα που μας εδωσες δεν μπορω να γνωριζω τι αλλα προγραμματα χρησιμοποιεις. Αν καποιος γνωριζει αν καποιο πακετο τυπου snap δημιουργει tunnels πχ protonvpn ή protonmail τοτε αυτο ισως ειναι αυτο που βλεπουμε εδω.

H lo συσκευη ειναι το λεγομενο localhost το οποιο εχει διευθυνση IPv4 σταθερη την 127.0.0.1 και ειναι μονο για να χρησιμοποιουμε λογισμικο (συνηθως web-based) μονο στον υπολογιστη μας… δηλαδη δεν βγαινει κατι στον ιντερνετικο αερα.

Το ifconfig σαν προεπιλογη δεν βρησκεται στο συστημα σου γιατι η προεπιλεγμενη εφαρμογη για να δει καποιος τις συσκευες που συσχετιζονται με το δικτυο ειναι η ip.

ΠΧ στο δικο μου desktop το:

nmcli d

παραγει τα εξεις:

DEVICE  TYPE   STATE          CONNECTION  
enp3s0  ethernet connected        Auto Ethernet 
docker0 bridge  connected (externally) docker0    
lxcbr0  bridge  connected (externally) lxcbr0    
virbr0  bridge  connected (externally) virbr0    
lo    loopback unmanaged        --

Και ναι δεν εχω wifi εδω. Αλλα οπως βλεπεις πχ εχω την βασικη συσκευη enp3s0 που ειναι η καρτα δικτυου μου 3 δικτυακες γεφυρες (docker0, lxbr0, virbr0) απο οπου βγαινουν στο συστημα μου οι εικονικες μου μηχανες και οτι τρεχω σε containers και το lo.

Τωρα για να δω στοιχεια για καθε μια απο αυτες τις συνδεσεις τρεχω την εξης εντολη:

ip addr show

με τα παρακατω αποτελεσματα:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 94:de:80:7c:53:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.177/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp3s0
    valid_lft 38328sec preferred_lft 38328sec
3: lxcbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.0.3.1/24 brd 10.0.3.255 scope global lxcbr0
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
  link/ether 52:54:00:fa:36:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
    valid_lft forever preferred_lft forever
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
  link/ether 02:42:25:de:07:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    valid_lft forever preferred_lft forever

για να δεις μονο τις διευθυνσεις ipv4 γραφεις:

ip -4 addr show

και παιρνεις τα παρακατω:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  inet 192.168.1.177/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp3s0
    valid_lft 38197sec preferred_lft 38197sec
3: lxcbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
  inet 10.0.3.1/24 brd 10.0.3.255 scope global lxcbr0
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
  inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
    valid_lft forever preferred_lft forever
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
  inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    valid_lft forever preferred_lft forever

Επισεις για να δεις στατιστικα οπως βλεπεις με το ifconfig χρησιμοποιεις την παραμετρο -s. Δηλαδη:

ip -s -4 addr show

και θα σου δωσει τα παρακατω:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  RX: bytes packets errors dropped missed  mcast      
    3034746  11793   0    0    0    0 
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns      
    3034746  11793   0    0    0    0 
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  inet 192.168.1.177/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp3s0
    valid_lft 38060sec preferred_lft 38060sec
  RX: bytes packets errors dropped missed  mcast      
  2259426996 1946581   0    0    0   992 
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns      
   90270463 645647   1    0    0    0 
3: lxcbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
  inet 10.0.3.1/24 brd 10.0.3.255 scope global lxcbr0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  RX: bytes packets errors dropped missed  mcast      
       0    0   0    0    0    0 
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns      
       0    0   0    0    0    0 
4: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
  inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  RX: bytes packets errors dropped missed  mcast      
       0    0   0    0    0    0 
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns      
       0    0   0    0    0    0 
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
  inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  RX: bytes packets errors dropped missed  mcast      
       0    0   0    0    0    0 
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns      
       0    0   0    0    0    0

Απο εδω μπορει να καταλαβει κανεις οτι δεν εχει περασει τιποτα απο τις 3 εικονικες δικτυακες γεφυρες μου και κατα πασα πιθανοτητα μεχρι τωρα δεν εχω τρεξει κατι σε εικονικη μηχανη η container. Αυτα για το δικο μου setup αλλα παρομοια συμπερασματα μπορει να βγαλεις και για το δικο σου μηχανιμα με αυτη την μεθοδολογια.

Τωρα οσον αφορα τα “υποπτα” αρχεια. Οπως ανεφερε ο @Asfodelus στο /etc/modprobe.d/ υπαρχουν τα αρχεια για να κανεις blacklist οδηγους που σου διμιουργουν προβληματα. Συνηθως δεν ειναι το καλυτερο σημειο για να απενεργοποιησεις την wifi συνδεση σου. Συνηθως το nmtui ή το network-manager ειναι τα καλητερα εργαλεια για αυτη την δουλεια μιας και αυτα τα εργαλεια διαχειριζονται την συνδεση σου στο internet ειτε ενσυρματη ειτε ασυρματη.

Εχω επησεις να πιασω Ubuntu στα χερια μου κατι χρονια αλλα τουλαχιστον νομιζω οτι ακολουθει την ιδια μεθοδο με το Debian Testing αυτες τις μερες. Εγω χρησιμοποιω το Debian Stable και απο την εμπειρια μου (εκτός εαν κανω λαθος… και σε αυτη την περιπτωση διορθωστε με) το /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 παραπεμπει σε διανομες βασισμενες στο RHEL ή στο Fedora/CentOS και οχι στο Debian/Ubuntu/Mint κλπ.

Αν ειναι δυνατον μπορεις να μας δωσεις το συνδεσμο για τους οδηγους που ακολουθησες και σου εβγαλε αυτα τα μυνηματα λαθους;

Συγνωμη για ολο αυτο το σεντονι και ελπιζω να βοηθησα

1 «Μου αρέσει»

lxcbr0 και virbr0 είναι αντίστοιχα για linux containers και εικονικές μηχανές @GNUTechie ;

Ναι, και τα δυο ειναι bridge devices που σημαινει οτι λειτουργουν παρομοια με εναν εικονικο router.
Το ενα ειναι για LXC containers και το αλλο ειναι για τις εικονικες μηχανες που τρεχω μεσω virt-manger. Η τριτη συσκευη (docker0) ειναι για docker containers.

1 «Μου αρέσει»

Ειλικρινά εκτιμώ βαθιά το ενδιαφέρον σου και τον χρόνο που αφιέρωσες, όπως επίσης είναι προφανής η ευγένεια και η θετική σου πρόθεση. Συνήθως στις μέρες μας κυνικά αγνοούμε και αποφεύγουμε ότι μας βγάζει έξω από τον κύκλο βολής & γνώσης μας ή όταν συναντάμε πρόσωπα και καταστάσεις όπου δεν τα έχουμε κατατάξει στο γνωσιακό μας σύμπλεγμα. Και αυτό γιατί η αυτοαμφισβήτηση αλλά και η αμφισβήτηση γενικότερα έχουν γίνει πολυτελής και “περιττές?” συνήθειες, δαπανηρές σε ψυχική ενέργεια, μιας και τα αποθέματα μας είναι πολύ περιορισμένα υπό την πίεση που βιώνουμε καθημερινά.

(Θα ήθελα να παραθέσω ένα μικρό ιστορικό της σχέσης μου με τους υπολογιστές, κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε να απολογηθώ για την άγνοια μου σε σχέση με τον κόσμο των Linux, όπου by default χρειάζονται κάποιες γνώσεις, αλλά και για τον λόγο που βρέθηκα εδώ. Στην επόμενη ανάρτηση θα απαντήσω με όση ακρίβεια μπορώ στις τεχνικές ερωτήσεις και θα περιγράψω το αποτέλεσμα των προτροπόν σου)
Όπως είπα πιο πάνω δεν αφήνεις το παραμικρό περιθώριο με τον τρόπο σου, ακόμα και στον πιο εύθικτο. Πόσο μάλλον στη δική μου περίπτωση, τις σπάνιες φορές που νιώθω να έχω θιχτεί, υπάρχει για εμένα νεο υλικό για αυτοβελτίωση, όπου μου είναι πολύ πιο σοβαρο και ωφέλιμο από όποιο πλήγωμα έχει φάει ο εγωισμός μου.
Επίσης ωφείλω να σου πω πως δεν ξέρω την τύφλα μου. Η πορεία μου με τους υπολογιστές ξεκινάει το 09 με Mac, όπου χωρίς καμία εκπαίδευση το imac ήταν εξαιρετικό και το 2019 στο dual boot pc που έχω αυτή τη στιγμή, όσο δούλευα στο Mojave όλα ήταν μια χαρά, αλλά μόλις το έχασα σε μια απόπειρα αναβάθμισης σε Catalina, τα Windows φέρθηκαν σαν να παίρνουν το αίμα τους πίσω, όπου δεν δούλεψαν ποτέ σωστά. Είχα για μήνες πολλούς το λειτουργικό να σταλάρει και με τα updates μόνιμα σε κάποια έλλειψη, σαν ανοιχτή πληγή. Ακόμα και όταν χαρακτηριστικά κάποια μέρα βρήκα τον τρόπο και πιθανόν τον λόγο που 3η επανεγκατάσταση των Windows 10 δεν “κούμπωνε” σωστά, θυμάμαι την ίδια στιγμή διευθέτηθηκε αυτόματα το θέμα με τα updates και ξεκαθάρισε το θέμα του administration, με όλες τις κόκκινες προειδοποιήσεις να σβήνουν. Όμως πολύ σύντομα παρατήρησα ξανά ότι άρχισε να διαταράσσεται και να πηγαίνει για μια ακόμα λούπα προβλημάτων και ταλαιπωρίας. Μάλλον δεν είχα βρει τον λόγο. Τυχαία τον είχα καταπολεμήσει αντιμετωπίζοντας κάποιο σύμπτωμα.
Το άφησα λοιπόν όπως είναι και με εντελώς τυχαία και χωρίς πληροφόρηση επιλογή κατέβασα το Manjaro. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει να δουλεύει ένα λειτουργικό, κάτι που δεν συνέβαινε στα Win και το να μπορείς να το καθορίσεις σε σχέση με άπειρες παραμέτρους, κάτι που δεν συνέβαινε στην Apple με τους αυτοματισμούς της. Το κατάλαβα δεν σημαίνει βέβαια πως έμαθα πως να το κάνω. Έτσι μαζί με τα πρόσφατα Ubuntu που αυτή τη στιγμή δεν συνδέονται στο Internet, βρέθηκα με ναι μεν υπέροχα λειτουργικά συστήματα, αλλά χωρίς να ξέρω πως να τα χρησιμοποιήσω, κυρίως που πολύ σύντομα άρχισαν να αναπτύσουν συμπτώματα αντίστοιχα με τα Windows…

Δεν χρειαζεται απολογια (παρα την δικη μου που εχω κατασφαξει την Ελληνικη γλωσσα λογω μακρας παραμονης στο εξωτερικο).

Ολοι ξεκινησαμε σε αυτο τον χόρο χωρις γνωσεις και συνηθως απο τα Windows με οτι αυτο συνεπαγεται (ατελειωτα ξενυχτια με φιλους, κοκακολες και πιτσες ή γυροπιτα :slight_smile: και καπως ετσι απεκτησα και τους πρηκυλιακους μου :slight_smile: ). Και με εξασκηση και σημειωσεις θα μπορεσεις να μαθεις πως να λυσεις πολλα θεματα που θα εμφανιστουν.

Ολοι πιστευω λιγο πολυ ειμασταν λιγο περιεργοι να δουμε πως δουλευει το μηχανιμα (ο υπολογιστης μας) και πως χρησιμοποιουμε τα προγραμματα και καπως ετσι ειμαστε και τωρα. Ο καθενας μας μαθαινει διαφορετικα και οντως πολλες φορες ο εκνευρισμος μας οταν κατι δεν δουλευει σωστα και οτι και να κανουμε δυσκολευομαστε να το λυσουμε… γινεται πολυ ορατος… και μερικες φορες ξεχυλιζει. Αυτα ειναι ανθρωπινα. Η παρεα μας εδω ειναι για να βοηθαει… και καμια φορα τα αιματα αναβουν… για τους γνωστους ευνοητους λογους… αλλα και να μην συμφωνουμε και ας εχουμε μαλλιοτραβηχτει ο ενας με τον αλλον… και παλι οσο μπορουμε θα βοηθησουμε.

Και μιας και μιλαμε για επιλυση προβληματων και ιδιως στην περιπτωση που το μηχανιμα δεν συνδεεται στο Internet μπορει να υπαρξουν στιγμες που θα σου ζητησουμε μερικα παραπανω στοιχεια… κατα πασα πιθανοτητα φωτογραφιες με το κινητο σου απο οτι διχνει το Ubuntu στην οθονη σου (τα λεγομενα screenshots) μιας και δεν γινεται να επικοινωνισει ο υπολογιστης με το internet. Και οτι χρειαστει να ρωτησεις που δεν καταλαβαινεις… μην διστασεις. Κανενας μας δεν εχει γεννηθει γνωριζοντας τα παντα σχετικα με τους υπολογιστες :slight_smile: Ολοι ψαχνοντας παμε.

1 «Μου αρέσει»

Ότι χαρακτηριστικό περιγράφεις με αφορά. Το έχω νιώσει, έχω λειτουργήσει έτσι το έχω κοντρολάρει και ξανά από την αρχή. Αυτό όμως δεν αναιρεί αυτό που μου συμβαίνει και γι να ξεκινήσω με κάποια που είναι ζωτικής σημασίας…


Αυτό είναι το κλασσικό παράθυρο authentication όπου πολύ πρόσφατα το θυμάμαμαι με ένα πεδίο για να βάλω το password. Που πήγε το πεδίο ωεο?
Άσε που δεν κλείνει παά μόνο με kill.

Εαν κανεις click στο Details τι σου βγαζει; Για να δουμε τι ακριβως ζηταει authentication;

Το συστημα τρεχει εγκατεστημενο στον σκληρο δισκο ή στον SSD; η σε USB στικακι;

ΥΓ #1: μπορεις να βρεις το εικονιδιο της συνδεσης του δικτυου σου (νομιζω ειναι στην επανω δεξια γωνια της οθονης σου) και με δεξι κλικ να διαλεξεις “Πληροφοριες συνδεσης” (ή αγγλικα Connection information) και να μας βγαλεις μια φωτο για να δουμε τι λεει (μαζι με τα υπολοιπα που ειπαμε πιο πανω);

ΥΓ #2: Εχεις καποιον αλλον υπολογιστη συνδεδεμενο με καλωδιο στον ιδιο router; Τα στοιχεια της συνδεσης του αλλου υπολογιστη ( δηλαδη, Primary DNS, Secondary DNS, Gateway, Netmask ) ειναι τα ιδια με τα δικα σου;

Απ’ ότι φαίνεται αφορά την ενημέρωση του συστήματος, πράγμα το οποίο είναι επί μέρους πρόβλημα αυτή τη στιγμή αφού όπως γράφει το μηχάνημα δε συνδέεται στο διαδίκτυο. Ακόμη λοιπόν και να λυθεί το πρόβλημα του παραθύρου αυθεντικοποίησης ή να παρακαμφθεί(χρησιμοποιώντας το τερματικό για παράδειγμα και την εντολή “sudo apt upgrade”), η ενημέρωση δεν πρόκειται να γίνει αφού απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. 'Αρα πρώτα θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα.

1 «Μου αρέσει»

Σωστα. Και οσες περισσοτερες λεπτομερειες εχουμε για την εγκατασταση και το μηχανιμα στο οποιο τρεχει το Ubuntu τοσο το καλητερο. Απο τα αρχικα δεδομενα οι υποψιες μου πεφτουν περισσοτερο προς το DNS και το DHCP του router. Αλλα θα το εξετασουμε στην πορεια.

GNUTechie:
Απο τα αρχικα δεδομενα οι υποψιες μου πεφτουν περισσοτερο προς το DNS και το DHCP του router. Αλλα θα το εξετασουμε στην πορεια.

για αυτό είπα να δοκιμάσει σε άλλη σύνδεση που μπορεί να είναι εύκολο να το κάνει, για να έχουμε ένα σίγουρο σημείο εκκίνησης. Αν λειτουργεί η κατάσταση αλλού και με άλλο μηχάνημα, μετά δοκιμάζει με το δικό του και βλέπουμε…

Νομίζω πως θα πρέπει να γίνει πρώτα ένα καλό φορματ. Φαίνεται πως έχεις σκαλίσει πολύ το μηχάνημα και έχει χαθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης ανάλυσης.

1 «Μου αρέσει»

αυτο προτεινω κι εγω.
Επισης οι οποιες ταρζανιες καλα θα ειναι να γινονται σε περιβαλλον virtualbox και οχι σε παραγωγικο μηχανημα.

Αυτό το παράθυρο είναι από xfce και έχω internet. Οτι στοιχεία μου έκοψε τα έχω στο προφίλ μου εδώ. Δεν θυμάμαι αν έχω συμπληρώσει το Ubuntu. Ότι χρειάζεστε πεστε μου να το ανατήσω ξανά εδώ ή και ότι άλλο.
Αν και όποιος επιμείνει πολύ σύντομα θα ανακαλύψει πως δεν είναι αποτέλεσμα σκαλίσματος. Όχι πως δεν είμαι από αυτούς που σκαλίζουν ακόμα και χωρίς να έχω τα φόντα ή κάποιο υπόβαθρο γνωσιακό υπόβαθρο. Στην περίπτωση αυτή με έχου προλάβει άλλοι και σκαλίζουν, με την διαφορά πως ξέρουν τι κάνουν. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα. Όποιος επιμείνει να βοηθήσει θα το καταλάβει ξεκάθαρα. Επίσης όποιος μπει απομακρυσμένα και ξέρει 2 πράγματα, “όποια πέτρα (αρχείο ή κατάλογο) και να σηκώσει θα το καταλάβει εύκολα”. Και ο λόγος είναι ακριβώς επειδή τόσους μήνες δεν έχω καταφέρει να πείσω να μπει μέσα κάποιος που γνωρίζει, η “παρέμβαση” πιστεύω πως είναι ξεσαλωμένη και προφανής. Βέβαια δεν αποκλειω το ενδεχώμενο να κάει τώρα ο υπολογιστής ακριβώς για να χαθούνε οι αποδείξεις. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τα όρια τους. Πάντως τώρα σε κάθε πρόταση αναγκάζομαι να αναρτήσω για να μην το χάσω. Νόμιζα πως το πρόβλημα αυτό έβρισκε ευαλωτότητα στο bluetooth keyboard, αλλά σήμερα εί