Αλλαγή Locale GImp στα Αγγλικά.

Σε Linux Mint 19.3 τρέχω Gimp2.8 και επιθυμώ να αλλάξω την default γλώσσα που εμφανίζει η γραφική διεπαφή από Ελληνικά στα Αγγλικά (για ευκολότερη βοήθεια σε tutorial).

Σε απλά Ελληνικά:

Αντί να έχω Φίλτρα -> Χάρτης να μου εμφανίζει Filter->Map χωρίς όμως να αλλάζω το locale ολόκληρου του Cinamon μόνο και μόνο για ένα Κομμάτι Software.

Any ideaw how to do that?

“Επεξεργασία/Προτιμήσεις/Διεπαφή/Γλώσσα”