Ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του forum

#1

Στην παρούσα κατηγορία αναπτύσσονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του forum.

Εδώ μπορείτε να συζητηθεί:

  • Η δημιουργία νέας κατηγορίας
  • Ζητήματα λειτουργίας
  • Θέματα διαχείρισης
#2

Δεν ξέρω αν υπάρχει αλλά θα ήταν ωραίο το category grouping, ώστε κάποιες κατηγορίες θεμάτων να είναι μαζί, ενώ άλλες όχι, όταν θα πάρει διαστάσεις, που θα πάρει το forum, θα βοηθούν λίγο στο navigation.

#3

47

Αυτό δεν φαίνεται καλά, δείτε λίγο το language file ή το function που το δίνει μήπως πρέπει να Εξελληνιστεί καλύτερα!?