Υποστήριξη για ασύρματες συσκευές της Logitech στον πυρήνα

Καλά νέα για όσους έχουν ασύρματες συσκευές της Logitech. Οι συσκευές της Logitech χρησιμοποιούν ένα ενιαίο δέκτη (unified reciever) για όλα τις συνδεμένες συσκευές. Αυτό το χαρακτηριστικό τους είναι που με κάνει προσωπικά να τις προτιμώ.

Στο Linux υπάρχει το Sollar που με την βοήθεια του μπορούμε να συνδέσουμε μια συσκευή με ένα δέκτη. Η σύνδεση αρκεί να γίνει μια φορά. Για κάποιες συσκευές υποστηρίζει και την ρύθμιση τους. Αλλά πέραν αυτού το σύστημα βλέπει τον δέκτη σαν μια γενική συσκευή HID. Στον επερχόμενο πυρήνα 5.2 πλέον θα μπορούμε να δούμε την κάθε συσκευή χωριστά.

2 Likes