υπαρχει καποιος που δουλεύει το pacpl σε kde σημερα?

Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το pacpl στο dolphin δεξιό κλικ δε μου βγάζει τις συντομεύσεις…

1 «Μου αρέσει»

Έχω κατεβάσει από εδώ Perl Audio Converter download | SourceForge.net το pacpl στον φάκελο Download
Αποσυμπιέζω το αρχείο και μπαίνω στο φάκελο. Με δεξιό κλικ ανοίγω τερματικό πατάω su και κωδικό.
Εκτελώ ./configure μετά
make μετά
make install
και παίρνω αυτό το μήνυμα λάθους. Να σας πω πως είμαι με arch kde

[root@eric pacpl-code]# make install
/usr/bin/install -c -d /usr/bin
/usr/bin/install -c -d /usr/etc/pacpl
/usr/bin/install -c -d /usr/share/pacpl/locale
/usr/bin/install -c -d /usr/etc/pacpl/modules
/usr/bin/install -c -d /usr/share/man/man1
/usr/bin/install -c -d /usr/share/doc/pacpl
/usr/bin/install -c -d /usr/etc/pacpl/extra
/usr/bin/install -c pacpl /usr/bin
/usr/bin/install -c -m 644 pacpl.conf codecs.conf pacpl.png /usr/etc/pacpl
/usr/bin/install -c -m 644 po/* /usr/share/pacpl/locale
/usr/bin/install -c -m 644 pacpl.1.gz /usr/share/man/man1
/usr/bin/install -c -m 644 INSTALL README AUTHORS TODO NEWS ChangeLog COPYING /usr/share/doc/pacpl
/usr/bin/install: cannot stat 'TODO': No such file or directory
make: *** [Makefile:671: main] Error 1

στο αρχείο make στη γραμμή 671 έχει αυτό
(INSTALL_DATA) pacpl.1.gz (MAN_DIR)
το οποίο είναι ένα αρχείο στο root το φακέλου που αποσυμπίεσα
αν κάποιος έχει διάθεση ας βοηθήσει
ευχαριστώ

Πήγαινε στο αρχείο Makefile στον πηγιαίο, βρες όπου αναφέρει το TODO, σβήσ’ το και ξανα-δοκίμασε. Μάλλον δεν το προσφέρει ο πηγιαίος πλέον και δεν το παρέλειψαν στον κώδικα.

Έκανα ακριβώς ότι είπες.
Τα καλά νέα είναι ότι έγινε η εγκατάσταση κανονικά τα καλά είναι ότι πάω σε ένα αρχείο ήχου πατάω δεξιό κλικ αλλά τιποτα

Στον πηγιαίο που κατέβασες από το SourceForge υπάρχει στην διαδρομή :

pacpl-code/plugins/kde/

ένα αρχείο με το όνομα pacpl.desktop και ένα αρχείο με το όνομα PACPL-Konvert.
Άνοιξε τερματικό εκεί μέσα και αντέγραψε με δικαιώματα διαχειριστή το πρώτο, στο παρακάτω μονοπάτι, με την εντολή :

sudo cp pacpl.desktop /usr/share/kio/servicemenus/pacpl.desktop

και κάνε το εκτελέσιμο με την εντολή :

sudo chmod +x /usr/share/kio/servicemenus/pacpl.desktop

Στην συνέχεια αντέγραψε το δεύτερο αρχείο στο άλλο μονοπάτι :

sudo cp PACPL-Konvert /usr/bin/PACPL-Konvert

και κάνε το και αυτό εκτελέσιμο εάν δεν είναι με την εντολή :

sudo chmod +x /usr/bin/PACPL-Konvert

Επίσης θα χρειαστεί να εγκαταστήσεις τα παρακάτω πακέτα :

sudo pacman -S perl-string-shellquote

και

sudo pacman -S kdialog

εάν δεν τα έχεις ήδη στην εγκατάστασή σου.

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 2 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.