Βιβλιο: Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης των ελεύθερων αδειών; Πώς οργανώνονται τα projects Ελεύθερου Λογισμικού; Ποια είναι τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα που συνδέονται με αυτά; Ποια είναι τα κίνητρα των developers, ιδιαίτερα των εθελοντών, για να εμπλακούν σε projects Ελεύθερου Λογισμικού; Ποιοι είναι αυτοί οι developers;

Κατεβάστε το απο εδώ:

Το βρήκαμε εδώ

1 «Μου αρέσει»