συντόμευση εκίνησης emac+latex

Καλημέρα στο archlinux με gnome ορισμός προσαρμοσμένης συντόμευσης πληκτρολογίου έχω ορίσει
όνομα
emacs

εντολή emacs
και συντόμευση
control+άνω βέλος

με αυτόν τον συνδυασμό πλήκτρων ανοίγει ο emac αλλά έχω το ακόλουθο πρόβλημα όταν ανοίξω ένα latex και του κάνω complie

μου βγάζει
kpathsea: Running mktexfmt xelatex.fmt

ενώ ανοίξω τον emac από γραμμή εντολών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όλα λειτουργούν κανονικά.
Υπάρχει κάποια ιδέα πως να διορθωθεί το πρόβλημα ?

ευχαριστώ

1 «Μου αρέσει»