Συγχρονισμός φακέλων σε διαφορετικά partitions και συστήματα.

Έχω ένα φάκελο στην Επιφάνεια εργασίας με το ίδιο όνομα και στη kubuntu και στην ubuntu με mate. Είναι διαφορετικά συστήματα και τα έχω σε multi boot. Σε κάθε login σε οποιοδήποτε από τα δύο συστήματα είναι εξορισμού προσαρτημένα, αυτόματα. Μπορώ τον φάκελο που θέλω να τον συγχρονίσω με τον αντίστοιχο στο άλλο σύστημα έτσι ώστε όταν διαγράψω κάτι ή προσθέσω κάτι, η αλλαγή να συμβαίνει αυτόματα και στον αντίστοιχο φάκελο του άλλου συστήματος; Έτσι όπως γίνεται με το dropbox δηλαδή.

1 «Μου αρέσει»

Μπορείς να τρέξεις ένα rsync (με κατεύθυνση από το φάκελο στο άλλο σύστημα σε αυτό που μπαίνεις) ή unison στο ξεκίνημα. Βέβαια αν σαν εμένα θέλεις απλά πρόσβαση στα αρχεία και όχι να είναι και αντιγραμμένα σε δυο τοποθεσίες πιο απλό είναι να έχεις το φάκελο στο ένα σύστημα και ένα symlink στο φάκελο στο άλλο.

1 «Μου αρέσει»

Όχι κάνω δουλειά με το φάκελο είτε στο ένα σύστημα είτε στο άλλο. Καλό θα είναι να έχω ακριβώς τα ίδια αρχεία κι όχι με σύνδεσμο. Θα δω πως δουλεύει το rsync.

Εκ νέου: Πως να το κάνω με τον cron να τα διαβάζει κάθε ένα λεπτό; Το rsync το έκανα στο τερματικό και δουλεύει, εντάξει. Αλλά πως μπορεί να γίνεται μόνο του, χωρίς εγώ να δίνω rsync κάθε φορά;

1 «Μου αρέσει»

Μπορείς με systemd timer, που ήδη χρησιμοποιείται στις διανομές που έχεις, αντί cronjob. Π.χ. βάλε στο ~/.config/systemd/user/rsync-my-dir.service το

[Unit]
Description=rsync my directory

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/rsync <args>

και στο ~/.config/systemd/user/rsync-my-dir.timer το

[Unit]
Description=rsync my directory timer

[Timer]
OnUnitActiveSec=1min

[Install]
WantedBy=timers.target

και στη συνέχεια ενεργοποίησε το με systemctl --user enable rsync-dir-desktop.timer και ξεκίνα το με systemctl --user start rsync-dir-desktop.timer. Στα args με αυτό θα πρέπει να κάνεις rsync προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Δηλαδή από το σύστημα που είσαι τώρα στο άλλο.

Επίσης μάλλον καλό θα ήταν να βάλεις ένα one-shot service στο boot (sync από το άλλο σε αυτό που μπαίνεις) σε περίπτωση που κάνεις shutdown και δεν προλάβει να τρέξει για να μη χάσεις τελευταίες τροποποιήσεις. Εδώ βοηθάει η χρήση timers γιατί μπορείς να βάλεις το timer να ξεκινάει μετά από αυτό το service.

4 «Μου αρέσει»

Τώρα έκατσα να το κάνω.Κάτι δεν καταλαβαίνω και δεν έχω καταφέρει τίποτα ακόμη. Πες ρε ψυχάρα κάνα δυο εξηγήσεις.

  • Στο home μου δεν έχω φάκελο systemd. Να τον φτιάξω; Και τον υποφάκελο user ; Ή μήπως να τα κάνω στον /etc ;
  • Εκεί που λες τι βάζω; Την ίδια τη λέξη args; Ή /home/εγώ(εδώ που έχω κάνει λογκίν/φάκελος-που-θέλω; 'Η /media/εγώ/4423434434(τοUUID)/home/εγώ(στο-άλλο-σύστημα)/φάκελος-που-θέλω ;
    Ή και τα δύο; Λογικά και τα δύο έτσι; Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο; και να είναι εισαγωγικά τέτοια " " ; Ή αυτά που έδειξες < > ;
  • Μετά θα κάνω enable και start και τα δύο έτσι; Υπηρεσίες δεν είναι και τα δύο;

Είναι στο .config του home που είναι κρυμμένος.

Αυτά που έβαλες στο τερματικό στο rsync όταν το δοκίμασες.

Μόνο το timer. Το enable για να ξεκινάει στο boot και το start για να ξεκινήσει εκείνη τη στιγμή.

Το ένα είναι timer και το άλλο υπηρεσία. Πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα με διαφορετική κατάληξη (πληροφοριακά γίνεται να έχουν και διαφορετικό όνομα αφού μπορείς να τροποποιήσεις το timer να δείχνει σε συγκεκριμένη υπηρεσία).

Σε ανάλογη περίπτωση, έχω χρησιμοποιήσει το syncthing. Κάνει συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο, αλλά peer-to-peer, δηλαδή κατευθείαν μεταξύ των 2 υπολογιστών, χωρίς ενδιάμεσο. Δουλεύει μάλιστα σε όλα τα λειτουργικά συστήματα (linux, windows, android κλπ).

1 «Μου αρέσει»

@yyy έχεις κάνει εγκατάσταση με ή χωρίς container;

Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με containers. Το syncthing είναι απλά ένα πρόγραμμα που το εγκαθιστάς σε 2 ΗΥ, και το ρυθμίζεις να συγχρονίζει μεταξύ τους όσους και όποιους φακέλους θέλεις. Είναι αρκετά εύκολο. Δες εδώ: https://syncthing.net/
Εγώ το έχω κάνει και για συγχρονισμό αρχείων από το κινητό στον ΗΥ (πχ photos, backups κλπ). Απλά πρέπει να είναι και οι 2 ΗΥ σε λειτουργία για να γίνει ο συγχρονισμός, αφού δεν υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος.

2 «Μου αρέσει»

Και το nextcloud προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες εκτός του συγχρονισμού φακέλων, αλλά έχει γίνει αρκετά περίπλοκο νομίζω.