Ρυθμίσεις ήχου (ALSA , PULSE, JACK ...??)

Καλημέρα σε όλους!!

Έχω το εξής θέμα!
Παρά το ότι το USB DAC που χησιμοποιώ είναι class comliant και δουλεύει στο Linux, αρκετά συχνά χάνεται η σύνδεση (και σχεδόν πάντα όταν το ξεσυνδέσω και το συνδέσω πάλι) και η μόνη λύση είναι να κάνω reboot τον υπολογιστή!
Το θέμα το έχω συχνά και στο Audacity (χρησιμοποιεί ALSA) όπου ναι μεν βλέπει το DAC σαν έξοδο αλλά δεν έχω ήχο! Συν τοις άλλοις όταν συμβει αυτό μπλοκάρεται ο ήχος γενικότερα! Στο youtube πχ
Έχω δοκιμάσει

sudo /sbin/alsa {unload|reload|force-unload|force-reload|suspend|resume}

με όλους τους συνδυασμούς αλλά τίποτα!
Επίσης

killall pulseaudio
pulseaudio -k
pulseaudio -k && sudo alsa force-reload

Επίσης δίνοντας

sudo xed /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

βλέπω στο τέλος του αρχείου:
“# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2”
μήπως αν αλλάξει το -2 έχω καλύτερα αποτελεματα; Γιατί θέλω προτεραιότητα στο USB audio.

EDIT: σε διανομές αποκλειστικά για αναπαραγωγή ήχου σε Raspberry: Archphile , GentooPlayer το πιο πάνω DAC δουλεύει χωρίς κανένα θέμα. Βέβαια χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένοι kernels.

Τέλος επειδή σκέφτομαι την αγορά ενός κανονικού usb audio interface.
Όμως παρά το class compliant των περισσότερων σύγχρονων διαβάζω διάφορα πχ εδώ για ένα που με ενδιαφέρει πολύ.
Ένα δεύτερο επίσης εδώ και εδώ και τέλος εδώ όπου βλέπω να υπάρχουν και τα δύο interfaces.
Έχετε να με συμβουλέψετε κάτι για την όποια αγορά;

Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το σεντόνι!!!

1 Like

Για κοίταξε το άρθρο αυτό. https://forum.audacityteam.org/viewtopic.php?t=70920 ή https://forum.audacityteam.org/viewtopic.php?t=92891

1 Like