Πρόβλημα κατά την αναβάθμιση του Ubuntu 20.10 σε 21.04

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα, σε αναβαθμίσεις στο νέο Ubuntu 21.04, από το 20.10, που οφείλεται στο πακέτο shim. Σαν αποτέλεσμα δεν είναι δυνατό να boot-αρει το μηχάνημα μετά την αναβάθμιση. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν ήρθε ακόμα η ειδοποίηση για αναβάθμιση στους χρήστες που χρησιμοποιούν την 20.10.
Περισσότερα εδώ :

5 Likes