Πρόβλημα αποθετηρίου google earth σε mint 19.1 X64

Καλησπέρα σε όλους

εδώ και μερικές μέρες το εικονίδιο του διαχειριστή ενημερώσεων κοκκίνιζε και όταν τον άνοιγα μου έδινε το ακόλουθο σφάλμα:

Αδυναμία λήψης όλων των ευρετηρίων του αποθετηρίου
Το αποθετήριο μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμο ή να μην είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτό λόγω προβλημάτων δικτύου. Αν είναι διαθέσιμη, θα χρησιμοποιηθεί μια παλιότερη έκδοση του αποτυχημένου ευρετηρίου. Αλλιώς το αποθετήριο θα αγνοηθεί. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου σας και σιγουρευτείτε πως η διεύθυνση του αποθετηρίου στις προτιμήσεις είναι σωστή.
An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://dl.google.com/linux/earth/deb stable Release: Οι παρακάτω υπογραφές δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν επειδή δεν ήταν διαθέσιμο το δημόσιο κλειδί: NO_PUBKEY 78BD65473CB3BD13Αποτυχία ανάκτησης του http://dl.google.com/linux/earth/deb/dists/stable/Release.gpg   Οι παρακάτω υπογραφές δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν επειδή δεν ήταν διαθέσιμο το δημόσιο κλειδί: NO_PUBKEY 78BD65473CB3BD13Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Επειδή δεν μπορούσα να το βλέπω συνέχεια κόκκινο, αναγκάστηκα να ανοίξω τις πηγές λογισμικού και να αποεπιλέξω το αποθετήριο της google (deb http://dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main).

Αντιμετώπισε κανείς από εσάς αυτό το πρόβλημα?

Τις τελευταίες 2-3 μέρες υπάρχουν κάποιες αναφορές για το πρόβλημα. Ο τρόπος για να επιλυθεί το πρόβλημα είναι:

wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

είτε

 sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 78BD65473CB3BD13 

Δεν υπάρχει εξήγηση πως χάθηκε η υπογραφή, άν και στο παρελθόν βέβαια η google την έχει ξαναπατήσει με το google earth.

1 Like

Ευχαριστώ!
Ακολούθησα την δεύτερη επιλογή και το πρόβλημα λύθηκε. Μόλις τώρα μάλιστα έλαβα τις σχετικές ενημερώσεις από την google.