Προσφορές δωρεάν παιχνιδιών

Όχι, αυτό είναι εντάξει.
Το αρχείο βέβαια εγώ το είχα ήδη αποσυμπιέσει με τη χρήση windows 7 VM, αλλά το δοκίμασα σε ένα νέο φάκελο όπου έβαλα το αρχείο zip. Η αποσυμπίεση έγινε κανονικά και τα αρχεία μεταφέρθηκαν στους σωστούς φακέλους. Έκανα και μια δοκιμή και το παιχνίδι εκτελείται κανονικά.

Δωρεάν μέχρι 27 Μα̈́ιου

2 «Μου αρέσει»
4 «Μου αρέσει»

1 «Μου αρέσει»

Δωρεάν για 48 ώρες

2 «Μου αρέσει»