Προγραμματιστική πρόκληση Νο 2: Risk Card Sets

Στο παιγνίδι Risk κάποιες φορές τραβάς μια κάρτα. Οι πιθανές κάρτες είναι Άλογο (H), Κανόνι ( C ), Στρατιώτης (S) ή Μπαλαντέρ (J) που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε άλλη κάρτα.
Ένα σύνολο από 3 κάρτες είναι έγκυρο, όταν οι κάρτες είναι όλες είτε ίδιες, είτε διαφορετικές. Για παράδειγμα

Έγκυρα σύνολα Μη έγκυρα σύνολα
{ Η , Η , Η } 3 ίδια { H , H , C }
{ C , S , H } 3 διαφορετικά { H , C , H }
{ S , S , J } 3 ίδια, με μπαλαντέρ σαν S
{ H , S , J } 3 διαφορετικά, με μπαλαντέρ σαν C
{ H , J , J } με 2 μπαλαντέρ !

Φτιάξτε μια συνάρτηση που να λέει αν ένα σύνολο από 3 κάρτες είναι έγκυρο ή όχι
Φτιάξτε μια συνάρτηση που να λέει αν υπάρχει ένα έγκυρο σύνολο σε μια συλλογή από κάρτες.

Πηγή: http://langrsoft.com/2017/07/17/tdd-kata-risk-card-sets/

2 Likes

Απ’ ότι βλέπω, δεν υπάρχουν κάποια σύνολα τα οποία θα μπορούσαν να βγουν τυχαία. Αυτά ανήκουν στα έγκυρα ή τα μη έγκυρα;

Φοβάμαι πως δεν κατάλαβα την ερώτηση. Έχεις κάποιο παράδειγμα που σε προβληματίζει ;

Μάλλον δεν κατάλαβα το παράδειγμα

Περίληψη
def simplevalid(x):
  if 'j' in x: return True
  
  if x[0] == x[1]:
    if x[0] == x[2]: return True
    else: return False
  
  if x[2] == x[0] or x[2] == x[1]: return False
  else: return True

  
def sortedvalid(x):
  y = [i for i in x if i!='j']
  if len(y) < 3: return True
  y.sort()
  if y[0] == y[-1]: return True
  for a,b in zip(y,y[1:]):
    if a == b: return False
  
  return True


def validinset(X, valid=simplevalid):
  for x in X:
    if valid(x): return True
  
  return False

έφτιαξα και την sortedvalid που δουλεύει και σε άλλες περιπτώσεις αν έχουμε περισσότερες κάρτες

Μπορείς να βάλεις σχόλια για το τι κάνει κάθε συνάρτηση και να εξηγήσεις την προσέγγιση σου; Όχι για μένα, αλλά για την κακομοίρα την μανούλα μου.

2 Likes

Παραθέτω κάποια test cases για έλεγχο.

Περίληψη
#include <cassert>
#include <vector>

bool isValid(const std::vector<char> &hand);

auto main() -> int {
  // Invalid: less cards
  assert(!isValid({}));
  assert(!isValid({'C', 'C'}));

  // Valid: different cards
  assert(isValid({'C', 'S', 'H'}));
  assert(isValid({'C', 'H', 'J'}));
  assert(isValid({'C', 'S', 'H', 'J'}));

  // Valid: same cards
  assert(isValid({'C', 'C', 'C'}));
  assert(isValid({'J', 'J', 'J'}));

  // Use of 'J'
  assert(isValid({'S', 'S', 'J'}));
  assert(isValid({'S', 'J', 'S'}));
  assert(!isValid({'S', 'S', 'C'}));
  assert(!isValid({'C', 'S', 'S'}));
  assert(!isValid({'S', 'C', 'S'}));

  assert(isValid({'S', 'J', 'J'}));
  assert(isValid({'S', 'H', 'J'}));

  // Invalid cases
  assert(!isValid({'S', 'C', 'C'}));

  // 4 cards
  assert(isValid({'H', 'H', 'C', 'H'}));
  assert(isValid({'H', 'H', 'J', 'H'}));
  assert(isValid({'J', 'H', 'J', 'H'}));
  assert(!isValid({'H', 'H', 'C', 'C'}));

  // 5 cards
  assert(isValid({'H', 'H', 'C', 'H', 'C'}));
  assert(isValid({'H', 'H', 'C', 'H', 'H'}));

  return 0;
}
1 Like

κάνουν αυτό που ζήτησε η άσκηση. Πώς το κάνουν το άφησα για άσκηση στον αναγνώστη.

αλλά βλέπω τα παραδείγματά σου και καθόλου δεν φαίνεται ότι έτσι πρέπει να δουλεύει από την αρχική σου ανάρτηση:

1 Like

Με βάση τα καινούργια παραδείγματα:

def valid(x):
  
  if len(x) < 3: return False
  if len(x) > 4: return True #προεραιτικό!
  
  if 'J' in x: return True
  
  freq = x.count('H'), x.count('C'), x.count('S')
  for n in freq:
    if n >= 3: return True
  
  if 0 in freq: return False
  
  return True 
1 Like

σκέφτηκα να παίξω λίγο ακόμα με την σύνταξη:

def valid(x):
  l = len(x)
  if l < 3: return False
  if l > 4: return True
  
  if 'J' in x: return True
  
  cards = 'HCS'
  freq = (x.count(i) for i in cards)
  allcards = True
  for n in freq:
    if n >= 3: return True
    if not n: allcards = False
  
  return allcards
2 Likes

Μιας και δεν υπήρξαν ακόμα πολλές συμμετοχές δεν θα αναπτύξω το σκεπτικό, και ελεύθερα οποίος θέλει το κάνει. Δεν χρειάζεται καν να ξέρεις μια γλώσσα προγραμματισμού για να το κάνεις αυτό :slight_smile:

auto isValid(const vector<card_t> &hand) {
  if (hand.size() < 3) return false;
  if (hand.size() > 4) return true;
  if (contains(hand, Jocker))
    return true; // 3 cards. Did vector contains 'J' ?
  if ((hand.size() == 4) && (!eqDistr(hand))) return true;

  auto crd = getCardinality(hand);
  if (crd >= 3) return true; // different cards
  if (crd == 1) return true; // all cards the same
  return false;       // X-Y-Y, no jocker case
}

Μαζί με κάποιες βοηθητικές μικρές συναρτήσεις. Βγάζοντας τες έξω κάνω την λογική του αλγόριθμου πολύ ποιο εμφανής. Το ότι είχα τα asserts, που πρώτα έγραφα ένα τέτοιο και μετά προσπαθούσα να το κάνω να περάσει, βοήθησε πολύ σε αυτή την διαδικασία (την οποία λέμε refactoring). Τεσπα, οι βοηθητικές αυτές συναρτήσεις είναι :

// Check if vector contains element
template <typename T>
bool contains(const vector<T> &hand, T card) {
  return find(hand.begin(), hand.end(), card) != hand.end();
}

// Get vector cardinality
template <typename T>
auto getCardinality(vector<T> hand) {
  // set<T> set(begin(hand), end(hand));
  sort(hand.begin(), hand.end());
  hand.erase(unique(hand.begin(), hand.end()), hand.end());
  return hand.size();
}

// Is equal distribution ?
bool eqDistr(const vector<card_t> &hand) {
  assert(hand.size() == 4);
  // is it X-X-Y-Y or X-Y-Y-Y ?
  auto cnt = count_if(hand.begin(), hand.end(),
            [&](char c) { return c == hand[0]; });
  return cnt == 2;
}

Ο πλήρης κώδικας υπάρχει εδώ.

Θα με συγχωρέσεις που δεν έχω βγάλει ακόμα την ολοκληρωμένη λύση μου σε πρόγραμμα τερματικού (με βάση την προηγούμενη άσκηση), αλλά υπάρχει μία έλλειψη χρόνου.

1 Like