Νεα Χαρακτηριστικα Linux Mint 20: Hypnotix

Μια άλλη εφαρμογή που είναι καινούργια στο Linux Mint 20.1 είναι το Hypnotix, ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής IPTV για λίστες αναπαραγωγής M3U.


image
Hypnotix, το νέο IPTV player.

Υποστηρίζει τηλεόραση:


image
Βλέπω τηλεόραση

Και αν η λίστα αναπαραγωγής ή ο πάροχος IPTV διαθέτει επίσης ενότητα VOD, το Hypnotix μπορεί να υποστηρίξει ταινίες:


image
Βλέπω ταινίες

ή ακόμα και τηλεοπτικές σειρές:


image
Βλέπω τηλεοπτικές σειρές

Πηγή: https://www.linuxmint.com/rel_ulyssa_cinnamon_whatsnew.php

Από προεπιλογή, το Hypnotix διαθέτει έναν δωρεάν πάροχο IPTV που ονομάζεται Free-IPTV. Αυτός ο παροχέας παρέχει μόνο δωρεάν και δημόσια διαθέσιμα ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια. Το ίδιο το Linux Mint δεν είναι πάροχος IPTV και δεν παρέχει ζωντανά κανάλια, ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές.

1 Like

Ποιοι πάροχοι IPTV και ποια κανάλια στα οποία ίσως δεν έχουμε πρόσβαση, έχουν θεματολογία σχετική με την τεχνολογία;

Μια καλή έκπληξη ήταν πόσα πολλά κανάλια υπάρχουν

Μεταξύ των οποίων και 41 ελληνικά

Το μόνο πρόβλημα είναι πως ξαναείδα ελληνική τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια και θυμήθηκα τι έχω χάσει :innocent:

5 Likes