Νέα από τη χρονιά (2023) που πέρασε.

Περιμένοντας με αισιοδοξία το 2024, το οποίο ευχόμαστε να είναι δημιουργικό για όλα τα μέλη του Linux-user.gr και περισσότερο ειρηνικό για ολόκληρο τον κόσμο, συλλέξαμε ορισμένες ειδήσεις από τον χρόνο που πέρασε από τον κόσμο του Linux και τις παρουσιάζουμε παρακάτω με τυχαία σειρά.

Fedora
Η Fedora κυκλοφόρησε την έκδοση 39 μετά από 20 χρόνια από την core 1(6/11/2003-7/11/2023).

Debian
H Debian κυκλοφόρησε την έκδοση 12 “bookworm” στις 10 Ιουνίου του 2023.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 σκοτώνεται ο προγραμματιστής Abraham Raji από την Debian India, σε εκδρομή με καγιάκ.

Ubuntu
H Ubuntu κυκλοφόρησε την έκδοση 22.04 με την ονομασία “Jammy Jellyfish”.

Arch
Η Arch Linux ανακοίνωσε στις 10 Νοεμβρίου 2023 ότι μεταφέρει την υπηρεσία Bugtracker(bugs.archlinux.org) στο GitLab.

Gentoo
H Gentoo στις 29 Δεκεμβρίου 2023 ανακοινώνει τη δυνατότητα λήψης και άμεσης εγκατάστασης πακέτων.

Void
H Void linux στις 24 Οκτωβρίου 2023 ανακοινώνει τη βελτίωση του συστήματος συγχρονισμού του αποθετηρίου της, χάρη στον προγραμματιστή classabbyamp και τη δημιουργία του νέου repo-sync.voidlinux.org.

Linux Mint
H Linux Mint κυκλοφόρησε την έκδοση 21.2 “Victoria”.

MX
H MX Linux ανακοινώνει στις 31 Ιουλίου 2023 την κυκλοφορία της έκδοσης MX-23 “Libretto”.

Raspberry pi
Τον Οκτώβριο του 2023 η Raspberry pi Os κυκλοφορεί το αναβαθμισμένο υλικό SBC Raspberry pi 5 με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Elementary Os
H Elementary Os στις 3 Οκτωβρίου 2023 ανακοινώνει την κυκλοφορία της έκδοσης 7.1.

Zorine Os
H Zorine os στις 20 Δεκεμβρίου 2023 ανακοινώνει την κυκλοφορία της έκδοσης 17.

Endeavour Os
H Endeavour Os στις 20 Νοεμβρίου 2023 ανακοινώνει την κυκλοφορία της έκδοσης “Galileo”.

CentOs
Τέλος υποστήριξης για το CentOs Stream 8, το 2024. Κυκλοφορία του CentOs Stream 9.

Manjaro
H Manjaro ανακοινώνει τον Δεκέμβριο του 2023 την κυκλοφορία της έκδοσης Manjaro 23.1 με την ονομασία “Vulcan” με υποστήριξη Pipewire 1.0. για τον ήχο.

Kali
H Kali Linux ανακοινώνει στις 5 Δεκεμβρίου 2023 την κυκλοφορία της έκδοσης Kali 2023.4. και για Raspberry pi 5 καθώς και με Gnome 45.

OpenSUSE
H OpenSUSE στις 15 Δεκεμβρίου 2023 ανακοινώνει τους νικητές για τη νέα εμφάνιση του λογότυπου της.

9 «Μου αρέσει»