Μετρήσεις σε έγγραφο με την wc ( wordcount )

Μιας και υπάρχει ξεχωριστό thread για την find και την grep στο forum, είπα να δημιουργήσω ένα αντίστοιχο και για την wc, μιας και έχω φτιάξει διάφορα video-tutorials και θεωρώ πως πρέπει να ανέβουν και σε ένα πιο Linux Side περιβάλλον.

Οπότε σε αυτό τον οδηγό, θα δούμε την wc!
Σίγουρα υπάρχουν κι άλλες παραμέτροι οπού δεν κάλυψα, οπότε πείτε μου να τροποποιήσω και να προσθέσω ο,τι είναι !!

Παρακάτω υπάρχουν οι εντολές οπού χρησιμοποιήσα στο βίντεο:

wc   : μετράει  γραμμές, λέξεις, χαρακτήρες.

wc  [επιλογές]

wc –I  : μετράει γραμμές.

wc –w  : μετράει λέξεις.

wc –m  : μετράει χαρακτήρες.

  wc –L –max-line-length  : μετράει το μήκος της μεγαλύτερης γραμμής σε χαρακτήρες.

wc file1 file2    : δίνουμε ονόματα των αρχείων  που θέλουμε να μετρήσουμε .

who | wc -l     : Μετράει τους χρήστες του υπολογιστή.

history | wc -l : Μετράει τις εντολές του ιστορικού.

3 Likes