Με proxy σύνδεση δεν μου δουλεύουν οι ενημερώσεις

Καλησπέρα φίλοι μου. Έχω μια σύνδεση Internet η οποία δουλεύει με proxy. Πάω στις ρυθμίσεις—> συνδεσεις-----> proxy
Κάνω όλες τις απαρετητες ρυθμίσεις και έχω κανονικά internet από το browser μου.
Όταν ανοίγω τερματικό και πάω να εγκαταστήσω ένα πακέτο απλά δεν κάνει τίποτα και μου λέει πως έχω πρόβλημα σύνδεσης. Είμαι σε kde ξέχασα να το αναφερω

Πάγαινε σε terminal και δώκε

su

Κατόπιν δίνεις:

export http_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128'
export ftp_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128'

Όπου proxy.server.com o proxy server, username και password τα credentials για τον proxy server και 3128 η πόρτα στην οποία απαντάει ο proxy server.

1 «Μου αρέσει»

εκανα οτι μου ειπες ομως δεν βλεπω φως…

[eric@eric ~]$ sudo pacman -Suy
[sudo] password for eric:
:: Synchronizing package databases...
core.db failed to download
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.osbeck.com : SSL conn
ection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.telepoint.bg : SSL co
nnection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from archmirror.it : SSL connecti
on timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from ftp.halifax.rwth-aachen.de :
SSL connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from europe.mirror.pkgbuild.com :
SSL connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.pseudoform.org : SSL
connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from archlinux.uk.mirror.allworld
it.com : SSL connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirrors.niyawe.de : SSL conn
ection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.chaoticum.net : SSL c
onnection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt :
SSL connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from arch.mirror.constant.com : S
SL connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from archlinux.thaller.ws : SSL c
onnection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from america.mirror.pkgbuild.com
: SSL connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from phinau.de : SSL connection t
imeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.pkgbuild.com : SSL co
nnection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.f4st.host : SSL conne
ction timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirrors.neusoft.edu.cn : SSL
connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.cspacehostings.com :
SSL connection timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.lty.me : SSL connecti
on timeout
error: failed retrieving file 'core.db' from asia.mirror.pkgbuild.com : S
SL connection timeout
error: failed to synchronize all databases (download library error)
[eric@eric ~]$
1 «Μου αρέσει»

Πάγαινε στο terminal και δώκε export https_proxy=$http_proxy μετά τα δύο exports που έχεις ήδη δώσει. Δες αν έτσι σου δουλεύει.

Αν δεν δουλέψει έτσι, τότε κάνε το εξής:

Πάγαινε στο terminal και κάνε (ως root ή με sudo) edit το /etc/pacman.d/mirrorlist και κάνε comment out με # τα entries με https. Άφησε μέσα μόνο τα entries με http και ftp.

Ξαναδοκίμασε και πε μας.

καλημερα και ευχαριστω για τις απαντησεις.
με το export https_proxy=$http_proxy δεν εγινε τιποτα
Στην διαδρομη /etc/pacman.d/mirrorlist εχει αυτα εδω μονο δεν εχω πειραξει τιποτα.

################################################################################
################# Arch Linux mirrorlist generated by Reflector #################
################################################################################

# With:    reflector @/etc/xdg/reflector/reflector.conf
# When:    2021-10-02 20:13:35 UTC
# From:    https://archlinux.org/mirrors/status/json/
# Retrieved: 2021-10-02 20:12:32 UTC
# Last Check: 2021-10-02 19:54:53 UTC

Server = https://mirror.osbeck.com/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.telepoint.bg/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://archmirror.it/repos/$repo/os/$arch
Server = https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://europe.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.pseudoform.org/$repo/os/$arch
Server = https://archlinux.uk.mirror.allworldit.com/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.niyawe.de/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.chaoticum.net/arch/$repo/os/$arch
Server = https://ftp.rnl.tecnico.ulisboa.pt/pub/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://arch.mirror.constant.com/$repo/os/$arch
Server = https://archlinux.thaller.ws/$repo/os/$arch
Server = https://america.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://phinau.de/arch/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.f4st.host/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.neusoft.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.cspacehostings.com/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.lty.me/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://asia.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
1 «Μου αρέσει»

Καλημέρα!

Εννοείται ότι έχεις δώσει και τα τρία export, σωστά?

export http_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128'
export ftp_proxy='http://username:password@proxy.server.com:3128'
export https_proxy=$http_proxy

Αν ναι και δεν σου δούλεψε, τότε:
Δώσε σε terminal

sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist

και δοκίμασε αν σου δουλεύει.

Αν σου δουλέψει, τότε κάνε edit (ως root ή με sudo ) το /etc/xdg/reflector/reflector.conf
Στη γραμμή που λέει --protocol https αλλάζεις το https σε http.

εκανα οτι νου ειπες αλλα τιποτα.
στην διαδρομη /etc/xdg/ δεν υπαρχει φακελος reflector…

Αφού δεν υπάρχει, δημιούργησέ τον:
sudo mkdir /etc/xdg/reflector
Μετά φτιάξε και το αρχείο reflector.conf. Μπορείς με την εντολή:
sudo nano /etc/xdg/reflector/reflector.conf
Επικόλλησε τα παρακάτω:

# Reflector configuration file for the systemd service.
#
# Empty lines and lines beginning with "#" are ignored. All other lines should
# contain valid reflector command-line arguments. The lines are parsed with
# Python's shlex modules so standard shell syntax should work. All arguments are
# collected into a single argument list.
#
# See "reflector --help" for details.

# Recommended Options

# Set the output path where the mirrorlist will be saved (--save).
--save /etc/pacman.d/mirrorlist

# Select the transfer protocol (--protocol).
--protocol http

# Select the country (--country).
# Consult the list of available countries with "reflector --list-countries" and
# select the countries nearest to you or the ones that you trust. For example:
# --country France,Germany

# Use only the most recently synchronized mirrors (--latest).
--latest 5

# Sort the mirrors by synchronization time (--sort).
--sort age

με ctrl+shift+v και αποθήκευσε το αρχείο με ctrl+s. Απ’ τον nano βγαίνεις με ctrl+x.

Όταν τρέχεις sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist, το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά? Ή σου βγαίνει κάποιο μήνυμα λάθους?
Αφού το εκτελέσεις, ποιο είναι το περιεχόμενο του /etc/pacman.d/mirrorlist ?

[eric@eric ~]$ sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist
[sudo] password for eric: 
sudo: reflector: command not found

μηνυμα λαθους

Εγκατέστησέ το (sudo pacman -Syu reflector), μετά δώκε sudo reflector --age 12 --sort rate --protocol http --country Greece --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Αν έχεις ίντερνετ αποκλειστικά και μόνο μέσω proxy, οπότε δεν μπορείς να εγκαταστήσεις τίπτις μέχρι να σου δουλέψει το pacman μέσω proxy, τότε αντέγραψε για ασφάλεια το παλιό σου mirrorlist (πχ cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.old) και κατόπιν κάντο edit (το /etc/pacman.d/mirrorlist), σβήσε ό,τι έχει μέσα και πρόσθεσε τις εξής 2 γραμμές:

Server = http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://ftp.ntua.gr/pub/linux/archlinux/$repo/os/$arch

Έτσι πρέπει να σου δουλέψει το pacman με proxy. Μετά μπορείς να εγκαταστήσεις reflector κτλ κτλ.

Και κάτι άλλο: όταν μπαίνεις σε μία διαδικασία να ζητήσεις “βοήθεια” στο φόρουμ, δίνε πλιζ σωστό και λεπτομερές feedback αναφορικά σε αυτά που σου προτείνεται να κάνεις και τι αποτέλεσμα έχουν, τι μηνύματα παίρνεις από το σύστημα κτλ. Θα βοηθούσε αν είχες πει πιο πάνω ότι όταν τρέχεις reflector κτλ σου βγάζει command not found

Να ζητήσω ένα συγνώμη όφειλα να είμαι πιο προσεκτικός σε αυτά που ρωτάτε και απαντάω….
Έκανα ότι ζητήσατε και τώρα έχω αυτό το αποτέλεσμα

[root@eric eric]# sudo pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
 core         273.0  B 1459  B/s 00:00 [############] 100%
 extra         273.0  B 2.75 KiB/s 00:00 [############] 100%
 community       273.0  B 2.34 KiB/s 00:00 [############] 100%
error: GPGME error: No data
error: GPGME error: No data
error: GPGME error: No data
error: failed to synchronize all databases (invalid or corrupted database (PGP signature))