Ερώτηση σχετικά με νέα εγκατάσταση archlinux χωρίς γραφικό περιβάλλον

Σε ένα δεύτερο pc έχω ήδη εγκατεστημένο archlinux με cinnamon ως γραφικό περιβάλλον. Επειδή κυρίως το χρησιμοποιώ για αποθήκευση αρχείων/βίντεο και streaming απ’ το kodi και δεν μπαίνω στο γραφικό περιβάλλον(δεν έχω ούτε desktop manager), αξίζει τον κόπο να κάνω μια δεύτερη εγκατάσταση χωρίς X και μόνο με τα απαραίτητα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση πόρων. Και αν ναι είναι εύκολο να μεταφέρω τις ρυθμίσεις των σχετικών εφαρμογών(ssh, connman, vnc κλπ) από την υπάρχουσα εγκατάσταση ώστε να αποφύγω επαναρρύθμιση των παραπάνω αλλά και του kodi στο πρώτο pc?

Εξαρτάται από το hardware του υπολογιστή, στο οποίο το έχεις εγκαταστήσει και από το load που έχει. Αν το load είναι τόσο μεγάλο, ώστε να σου δημιουργεί προβλήματα, τότε έχει έννοια να το ξεφορτώσεις.
Αντί για επανεγκατάσταση πάντως, εγώ θα ξήλωνα όλα τα παραπανίσια.

Μια απλή λύση είναι απλά να απενεργοποιήσεις τη γραφική συνεδρία.

2 «Μου αρέσει»

Έτσι κι αλλίως δεν μπαίνει αυτόματα σε γραφικό περιβάλλον ούτε φορτώνει κάποιος DM. Δηλαδή απλά γίνεται αυτόματη σύνδεση του χρηστη στην tty1. Το σκεπτικό της νέας εγκατάστασης(η υπάρχουσα θα κρατηθεί σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το pc για κάτι άλλο), είναι να είναι πιο ελαφριά και να μην καταναλώνονται πόροι και ενέργεια για πράγματα που δε χρειάζονται γι’ αυτή τη λειτουργία. Αν βέβαια αξίζει τον κόπο.
Αυτές είναι οι υπηρεσίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή:

  State: running
  Units: 337 loaded (incl. loaded aliases)
   Jobs: 0 queued
  Failed: 0 units
  Since: Mon 2022-07-18 14:28:26 EEST; 5h 59min ago
 systemd: 251.3-1-arch
  CGroup: /
      ├─init.scope
      │ └─1 /sbin/init
      ├─system.slice
      │ ├─connman-vpn.service
      │ │ └─473 /usr/bin/connman-vpnd -n
      │ ├─connman.service
      │ │ └─461 /usr/bin/connmand -n
      │ ├─dbus.service
      │ │ └─444 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork >
      │ ├─media-data3.mount
      │ │ └─441 /usr/bin/mount.ntfs-3g /dev/sda8 /media/data3 -o rw,file_m>
      │ ├─smb.service
      │ │ ├─462 /usr/bin/smbd --foreground --no-process-group
      │ │ ├─495 /usr/bin/smbd --foreground --no-process-group
      │ │ └─496 /usr/bin/smbd --foreground --no-process-group

Αν “απενεργοποιήσεις τη γραφική συνεδρία”, καταπώς λέει ο ασφόδελος, τότε θα γλυτώσεις πόρους και ενέργεια. Αν την απεγκαταστήσεις (καταπώς σου πρότεινε), θα γλυτώσεις συν τοις άλλοις και κάποιον λίγο (τόσο δα λιγουλάκι) χώρο στο δίσκο σου.

2 «Μου αρέσει»

Ο χώρος δεν είναι πρόβλημα, οπότε μάλλον δε χρειάζεται νέα εγκατάσταση.