Ένα εύκολο script για όσους κατεβάζουν θέματα

Σήμερα έπεσε ξανά linuxοδιάβασμα. Κατέβασα κάποια θέματα για να κάνω το pc που έχω για backup πιο όμορφο. Όμως μερικά από αυτά θέλουν να ξέρεις από scripts για να αλλάξεις τα χρώματα. Οπότε μιας που δεν ξέρω από scripts -ακόμη- είπα να κάνω αυτό που ξέρω: Να ψάχνω…
Έτσι έπεσα πάνω σε ένα script που μου έλυσε τα χέρια. Λοιπόν σε αυτά τα θέματα που σας λέω συνήθως το αρχείο που περιέχει τα χρώματα είναι το colors.sh. Το color μπορεί να αλλάζει αλλά το .sh μένει σταθερό.

find /usr/share/icons/Validus -type l -path '*/places/*' \( -ilname '*-blue-*' -o -ilname '*-blue.*' \) ! -iname '*-blue-*' ! -iname '*-blue.*' -exec bash -c 'echo "icon: $0"; link="$(readlink "$0")"; echo "link: $link"; newlink="${link/-blue/-green}"; echo "newlink: $newlink"; sudo ln -sf "$newlink" "$0";echo' '{}' \;

Αυτό όπως το βλέπετε το κάνουμε copy paste στο τερματικό μας και απλά πατάμε enter.

Σημειώσεις:

  1. Τα αρχεία των εικονιδίων πρέπει να βρίσκονται στο φάκελο icons (/usr/share/icons) από το home directory μας.

  2. Στο script που παραθέτω βάζουμε όπου Validus το όνομα των εικονιδίων μας

  3. Όπου blue βάζουμε το default χρώμα των εικονιδίων μας. Μέσα από το τερματικό είσαγουμε papirus-folders -l --theme Papirus αφού στην περίπτωση μας βασίζεται στο papirus icons (έχουμε το αρχείο papirus-folders.sh στο φάκελο). Έτσι θα δούμε το default χρώμα και τα διαθέσιμα.

  4. Στο script που σας έδωσα όπου green βάζουμε το χρώμα που θέλουμε να δώσουμε στους φακέλους μας.

Ελπίζω να βοήθησα…

3 Likes

Έλα σε έχω έτοιμο, τηλεκατάρτιση

3 Likes