Έγκριση νέας ειδικότητας Τεχνικού Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού στα Δημόσια ΙΕΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών χαιρετίζει την έγκριση της νέας ειδικότητας του “Τεχνικού Συστημάτων Ανοιχτού Λογισμικού” από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δία βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

image

Έπειτα από πρωτοβουλία του ΔΘΙΕΚ Αιγάλεω και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ και με την συνδρομή της Ένωσης Χρηστών και φίλων Linux – Hellug, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης & Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ ενέκρινε την ειδικότητα Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού στα Δημόσια ΙΕΚ.

Η ειδικότητα Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού, θα είναι διαθέσιμη από την επόμενη σχολική χρονιά και θα εμφανιστεί στο Παράλληλο Μηχανογραφικό τον Ιούλιο όπου οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να την επιλέξουν. Η ειδικότητα θα εφαρμοστεί πειραματικά σε δύο Δημόσια ΙΕΚ, το Θεματικό ΙΕΚ Αιγάλεω στην Αττική και το Πειραματικό ΙΕΚ Πάτρας στην Αχαΐα.

Τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας παρατηρείται έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένου σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και ειδικότερα στη χρήση και διαχείριση του Λειτουργικού Συστήματος Linux. Το Linux θεωρείται το δημοφιλέστερο λειτουργικό σύστημα καθώς αποτελεί Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό “ανοικτού” κώδικα (Free/Open Source Software – FOSS ή OSS). Τα πλεονεκτήματά του είναι η δωρεάν διάθεση, η σταθερότητα και η ευκολία διαχείρισης και αναβάθμισης. Ενδεικτικά, το έτος 2021 το Linux “τρέχει” στο 100% των Υπερ-Υπολογιστών, στο 96% των Διαδικτυακών Εξυπηρετητών (Web Servers), σε κινητά τηλέφωνα Android, σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, στο Διαδίκτυο (Internet) και στις Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Services).

Για να καλύψει τις ανάγκες της εξειδίκευσης σε ανοιχτό λογισμικό στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς έχει σχεδιάσει και υλοποιεί τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα των διαφόρων εξαμήνων της ειδικότητας “Τεχνικού Συστημάτων Ανοιχτού Λογισμικού”. Μπορείτε να δείτε εδώ τα κεφάλαια που καλύπτονται από αυτά τα μαθήματα.

Επιπλέον, η ΕΕΛΛΑΚ προγραμματίζει την παραγωγή μαθημάτων και διδακτέας ύλης για προγραμματιστές Ανοικτού Λογισμικού σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διδακτέας ύλης για αυτά τα μαθήματα. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα Moodle (elearn.ellak.gr) με άδεια CC-BY-SA. Μπορείτε να δείτε εδώ τις ενότητες που θα προσφέρονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την ειδικότητα “Τεχνικός Συστημάτων Ανοιχτού Λογισμικού” μπορείτε να δείτε στο: https://iekaigal.att.sch.gr/?p=2198

Πηγή:

4 «Μου αρέσει»

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας: Ο/Η «Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού» έχει ως βασικό επαγγελματικό αντικείμενο τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τη συντήρηση ολοκληρωμένων εφαρμογών Η/Υ, αποκλειστικά με τη χρήση ανοικτού και λογισμικού. Επίσης θα μπορεί να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού. Τέλος, θα είναι ικανός, είτε αυτόνομα, είτε με την συμμετοχή του σε ομάδες ανάπτυξης να αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

Τομείς απασχόλησης

 • Εταιρείες ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα Η/Υ.
 • Επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού.
 • Εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης υλικού υπολογιστών.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και εφαρμογών για ψυχαγωγία.
 • Επιχειρήσεις σχεδίασης και δημιουργίας πολυμέσων.
 • Επιχειρήσεις σχεδίασης και ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών.
 • Τμήματα πληροφορικής και μηχανογραφικά κέντρα οργανισμών δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοτόπων.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής.
 • Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις συμβουλευτικής στην επιστήμη των υπολογιστών.
 • Επιχειρήσεις διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων.

Επαγγελματικά προσόντα/καθηκοντα

 • (α) «Προγραμματισμός υπολογιστών και διαχείριση δεδομένων»,

 • (β) «Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων»,

 • (γ) «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων»,

 • (δ) «Υλικό και Δίκτυα Η/Υ»,

 • (ε) «Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και περιεχομένου ιστού»

 • (στ) «Τεχνολογία λογισμικού και συνεργατικών τεχνικών»

 • (ζ) «Υπηρεσίες νέφους και αλληλεπίδραση συστημάτων»

2 «Μου αρέσει»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο πλαίσιο της Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης για τεχνικούς ανοιχτού λογισμικού θα προσφερθούν τα παρακάτω μαθήματα ανά εξάμηνο:

1ο Εξάμηνο:

 1. Εισαγωγή στη πληροφορική και την ανοιχτότητα
 2. Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την αλγοριθμική με τη γλώσσα προγραμματισμού python
 3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη ιστοτόπων και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου
 4. Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
 5. Υλικό, οργάνωση και εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων

2ο Εξάμηνο:

 1. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
 2. Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (ide) ανοιχτού κώδικα
 3. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με τη γλώσσα python
 4. Ανοιχτά λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο linux
 5. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

3ο Εξάμηνο:

 1. Βασικές έννοιες και εφαρμογές της ανοιχτότητας
 2. Τεχνολογία λογισμικού (σύγχρονες τεχνικές με έμφαση στην ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού)
 3. Διαδικτυακός προγραμματισμός (client και server side) με τη γλώσσα javascript & typescript
 4. Διαχείριση βάσεων δεδομένων ανοιχτού κώδικα
 5. Ειδικά θέματα και εφαρμογές στα δίκτυα των υπολογιστών

4ο Εξάμηνο:

 1. Συστήματα ελέγχου εκδόσεων, workflows και συνεργατικές τεχνικές (git, gitlab, github)
 2. Διαδικτυακές εφαρμογές με εργαλεία ανοιχτού κώδικα
 3. Υπηρεσίες νέφους με τη χρήση microservices και container
 4. Αλληλεπίδραση συστημάτων και ανοιχτά δεδομένα
 5. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών
2 «Μου αρέσει»