Εγκατάσταση επέκτασης ενός βοηθού chatgpt στον firefox browser.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε έναν ai βοηθό στο πρόγραμμα περιήγησης firefox ή κάποιον φυλλομετρητή που βασίζεται στον firefox.
Συγκεκριμένα μιλάμε για τον βοηθό duckduckgpt(Δημιουργοί).
Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσουμε το πρόσθετο tabermonkey ή το violetmonkey.
Έπειτα πατάμε την εγκατάσταση του (script) κώδικα αφού πρώτα τον ελέγξουμε, από τη διεύθυνση https://github.com/kudoai/duckduckgpt/?tab=readme-ov-file#-installation


Εικόνα 1.

Τέλος, ανοίγουμε τη διεύθυνση https://duckduckgo.com/
και κάνουμε την επιθυμητή αναζήτηση έχοντας τη δυνατότητα ανταπαντήσεων από τον βοηθό ai.


Εικόνα 2.

Οι επιλογές που έχουμε είναι ο Gpt 3.5 της Open ai και ο Claude 1.2 της Anthropic.


Εικόνα 3.

Οι παραπάνω εικόνες είναι από τον Iceraven σε Android κινητό τηλέφωνο.

Επεξεργασία(Την ίδια μέρα):
Τελικά, η τελευταία εικόνα(Εικόνα 3.), δεν αφορά το duckduckgpt, από τον kudoai, πρόκειται για παρανόηση.
Είναι ο εγγενής βοηθός του duckduckgo.
Προφανώς δεν εμφανίζεται στον iceraven ο duckduckgpt.
Θα ανεβάσουμε σύντομα εικόνες από την εφαρμογή σε desktop έκδοση.

Επεξεργασία(μία ημέρα μετά)
Το duckduckgpt του kudoai για κάποιο λόγο δεν λειτούργησε.
Αντ’ αυτού χρησιμοποιήθηκε η επέκταση firefox με την ονομασία chatGPTBox του josStorerjosStorer, η οποία λειτουργεί με πολλές μηχανές αναζήτησης, όπως για παράδειγμα και με την startpage.


Εικόνα 4.

Η επέκταση firefox ChatGPTBox, εμφανίζει παράλληλα αποτελέσματα αναζήτησης σε πλαϊνό παράθυρο.


Εικόνα 5.

Βέβαια, όπως θα έχετε παρατηρήσει, πάρα πολλές μηχανές αναζήτησης, έχουν προσθέσει βοηθούς ai αναζήτησης.

Χρήσιμες πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς χρησιμοποιείται;

Με την επέκταση firefox ChatGPTBox, μπορούμε επίσης να κάνουμε αναζήτηση επιλεγμένων φράσεων μέσα στο κείμενο. Η εικόνα που ακολουθεί είναι από αναζήτηση στον iceraven σε κινητό τηλέφωνο.


Εικόνα 6.

5 «Μου αρέσει»

Έφυγα από duckduckgo όταν άρχισε η λογοκρισία σε πολιτικά θέματα, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Πήγα σε startpage. Λένε καλύτερα ο διάβολος που ξέρεις από τον διάβολο που δεν ξέρεις…

5 «Μου αρέσει»