Diet pi x86 - Μια lite διανομή

Τελευταία απέκτησα δυο ψόφια Fujitsu Futro s700 απο το ebay στο αστρονομικό ποσό των 10 ευρώ το καθένα! Έχουν εναν amd t44r μονοπύρηνο στα 1,2Ghz , 2GB Ram με max τα 4GB ram και πρόσθεσα 120 GB msata. Θέλω να τα χρησιμοποιήσω σαν serverακια γενικής χρήσης κυρίως λόγω της χαμηλής κατανάλωσης των 10watt και φυσικά λόγω της εξωφρενικής τους τιμής!

Βέβαια για να πετύχει το project θα πρέπει να τρέχουν απαραίτητα κάποια debian based διανομή, μιας και θα τα χειρίζονται και άλλοι. Χρησιμοποιώ σε raspberry b+ (το παλιό) το diet pi και είμαι υπέρ ευχαρηστημένος απο την ταχύτητα που τελικά έχω με τη συγκεκριμένη διανομή.

Ψάχνοντας τι να βάλω στα Futro είδα οτι το diet pi βγαίνει και για x86. Τη Δευτέρα- Τρίτη θα κάνω τα τέστ αν και πιστεύω οτι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσω με νέο μήνυμα στο νήμα για τις επιδόσεις.

Παραθέτω και τα πακέτα που είτε είναι διαθέσιμα είτε είναι προεγκατεστημένα στο diet pi. Φυσικά δεν θα εγκαταστήσω desktop και η διανομή θα κινηθεί με τα απολυτως απαραίτητα. Θα αναφέρω μετά την εγκατάσταση αλλα και κατα τη χρήση επιδόσεις ή και προβλήματα

Περίληψη

Desktops:

 • LXDE - Highly optimized ultra lightweight desktop without the “bloatware”.
 • LXQt - Slick and optimized lightweight desktop.
 • MATE - Popular Gnome 2 desktop.
 • XFCE - Lightweight desktop.
 • GnuStep - Alternative/unique desktop.
 • Chromium - Optional: Web browser
 • GIMP - Optional: Image editor
  Deskop Utilities:
 • QuiteRSS - RSS and Atom news feeds reader for your desktop.
  Remote Desktop Access:
 • TigerVNC Server - Desktop for remote connection.
 • NoMachine - Feature rich remote desktop connection.
 • XRDP - Remote desktop server for Windows Remote Desktop Client.
 • RealVNC Server - Desktop for remote connection.
  Media Systems:
 • Kodi - Media Centre / Player
 • ympd - Lightweight web Interface audio player for MPD
 • myMPD - Lightweight web Interface audio player for MPD
 • O!MPD - Feature-rich web Interface audio player for MPD
 • CAVA - Optional: Console-based audio visualizer for MPD
 • Mopidy - Web Interface Music /Radio Player
 • Airsonic - Feature rich media streaming server with web interface.
 • Subsonic - Feature rich media streaming server with web interface.
 • Logitech Media Server - aka LMS, Squeezebox Server
 • SqueezeLite - Audio player for Logitech Media Server
 • Shairport Sync - AirPlay audio player with multiroom sync
 • ReadyMedia - (MiniDLNA) Media streaming server (DLNA, UPnP)
 • Ampache - Web interface media streaming server.
 • Emby - Web interface media streaming server.
 • Plex Media Server - Web interface media streaming server.
 • Tautulli - Monitoring and tracking tool for Plex Media Server.
 • Murmur - Mumble VoIP Server
 • Roon Bridge - Turns your device into a Roon capable audio player
 • Roon Server - Turns your device into a Roon capable audio player and Roon core
 • Roon Extension Manager - Manage extensions from within Roon
 • NAA Daemon - Signalyst Network Audio Adaptor (NAA).
 • IceCast - Shoutcast Streaming Server, including DarkIce.
 • jRiver - Media Center
 • Koel - Web interface streaming server.
 • GMediaRender - Resource efficient UPnP/DLNA renderer
 • Ubooquity - Free home server for your comics and ebooks library.
  BitTorrent / Download Tools:
 • Transmission - Lightweight BitTorrent server with web interface
 • Deluge - Alternative BitTorrent server with web interface
 • qBittorrent - Lightweight and fast (c++) BitTorrent server with web interface
 • rTorrent - BitTorrent server with ruTorrent web interface
 • Aria2 - Download manager with web interface
 • SABnzbd - NZB download manager with web interface.
 • Medusa - Automatically download TV shows
 • Sonarr - Automatically download TV shows
 • Radarr - Automatically download Movies
 • Lidarr - Automatically download Music
 • CouchPotato - Automatically download movies.
 • Jackett - API Support for your favourite torrent trackers.
 • NZBget - NZB download manager with web interface.
 • HTPC Manager - combines all your favourite software into one slick interface.
  Emulation & Gaming:
 • OpenTyrian - Gaming
 • Cuberite - Fast Minecraft server with web interface
 • MineOS - Multiple Minecraft servers with web interface
 • Nukkit - Server for Minecraft Pocket Edition
 • Amiberry - Amiga emulation system, further developed optimised builds of uae4arm-rpi
 • DXX-Rebirth - Descent 1 & 2 OpenGL port
 • Steam - Steam client
  Camera / Surveillance:
 • RPi Cam Control - RPi Camera / Web Interface Surveillance
 • MotionEye - Camera / Web Interface Surveillance
  Cloud / Backups:
 • ownCloud - Your own personal cloud based backup/data storage system
 • Nextcloud - Your own personal cloud based backup/data storage system
 • Nextcloud Talk - Video calls via Nextcloud, including TURN server
 • Pydio - Feature-rich backup and sync server with web interface.
 • UrBackup Server - Full backups for systems on your network
 • Gogs - GitHub style server, with web interface.
 • Gitea - GitHub style server, with web interface.
 • Syncthing - Backup and sync server with web interface.
 • Tonido - Lightweight backup and sync server with web interface, and, cloud access.
 • Minio - S3 compatible distributed object server
 • Firefox Sync Server - Sync bookmarks, tabs, history & passwords
  Social / Search:
 • FreshRSS - A self-hosted RSS feed aggregator
 • Forums - phpBB3
 • Wordpress - Website Blog and Publishing platform.
 • Image Gallery - Host and browse your images from a web interface.
 • BaiKal - Lightweight CalDAV + CardDAV server.
 • OpenBazaar - Decentralized peer to peer market server using BitCoin.
 • YaCy - Decentralized open source search engine.
  WiFi HotSpot
 • WiFi HotSpot - Turn your device into a wireless hotspot/access point.
 • Tor HotSpot - Optional: Routes all WiFi HotSpot traffic through the Tor network.
  Home Automation:
 • Home Assistant - Open-source home automation platform running on Python 3.
 • EmonPi - Lightweight Energy usage stats with EmonPi PCB.
 • Grasshopper - Web App to control Bticino MyHome
  Hardware Projects:
 • Google AIY - Voice kit “Ok, Google”!.
 • Mycroft AI - Open source voice assistant
 • PiJuice - PiSupply UPS/battery power system.
 • RPi.GPIO - GPIO Interface library for RPi (python).
 • WiringPi - GPIO Interface library ©.
 • WebIOPi - Web interface to control RPi GPIO.
 • Node-RED - Visual tool for wiring together hardware devices, APIs and online services.
 • Mosquitto - Message broker that implements MQTT protocol versions 3.1 and 3.1.1.
 • Blynk Server - iOs and Android apps to control Arduino, ESP8266, Raspberry Pi and similar microcontroller boards over the Internet
 • AudioPhonics Pi-SPC - Power control module for Raspberry Pi, allowing physical button power on/off.
 • InfluxDB - Database optimized to save time based data as logs or data from a sensor.
 • Grafana - The open platform for beautiful analytics and monitoring.
  Remote Access:
 • Remot3.it - (Weaved) Access your device over the internet.
 • VirtualHere - Share physically attached USB devices from your SBC, over the network.
  System Stats / Management:
 • DietPi-Cloudshell - Lightweight system stats for your LCD display or monitor.
 • Raspcontrol - Web interface system stats
 • Linux Dash - Web interface system stats
 • PhpSysInfo - Web interface system stats
 • RPi Monitor - Web interface system stats
 • NetData - Web interface system stats
 • Webmin - Remote system management with web interface
 • Open Media Vault - NOT available anymore due to incompatibilities!
  System Security:
 • Fail2Ban - Protects your system from brute-force attacks
 • Docker - Build, ship, and run distributed applications
  Webserver Stacks:
 • LAMP Webserver - Apache2 / MariaDB / PHP
 • LASP Webserver - Apache2 / SQLite / PHP
 • LEMP Webserver - Nginx / MariaDB / PHP
 • LESP Webserver - Nginx / SQLite / PHP
 • LLMP Webserver - Lighttpd / MariaDB / PHP
 • LLSP Webserver - Lighttpd / SQLite / PHP
 • phpMyAdmin - Web interface SQL admin tool
 • Certbot - Free, automated SSL cert creation and setup, allowing https.
 • Tomcat8 - Apache Tomcat server
  DNS Servers:
 • Pi-hole - A DNS/Web server that will block ads for any device on your network.
  File Servers:
 • ProFTP - Simple, efficient, lightweight FTP file server.
 • Samba - Feature rich file server.
 • vsFTPD - Feature rich FTP file server.
 • NFS - Network file system server
  VPN:
 • DietPi-NordVPN - OpenVPN and DietPi GUI for NordVPN users.
 • OpenVPN - Easy to use, minimal hassle VPN server
 • PiVPN - OpenVPN server installer & management tool
 • WireGuard - An extremely simple yet fast and modern VPN
  Network Load Balancing:
 • HAProxy - High performance TCP/HTTP load balancer.
  Website URL’s:
 • No-IP - Website URL Address
  Printing:
 • CloudPrint - CUPS print server, with support for Google cloud printing
 • OctoPrint - Web interface for controlling 3D printers
  Computational Science:
 • Folding@Home - Use processing power to assist with disease research
  File Server Choices:
 • ProFTP - Simple, efficient, lightweight file server.
 • Samba - Feature rich file server.
  SSH Server Choices:
 • Dropbear - Lightweight SSH Server
 • OpenSSH - Feature rich SSH server with SFTP/SCP support.
  Log System Choices:
 • DietPi-RAMlog - Lightweight RAM logging.
 • Full - Full logging system with Rsyslog and Logrotate.
  Webserver Preference System:
 • Apache2 - Feature-rich webserver
 • Nginx - Lightweight webserver
 • Lighttpd - Extremely lightweight webserver
  Pre-Installed Applications:

htop - (The only resource monitor you’ll ever need)
DietPi-RAMlog #1 - (Mounts /var/log to RAM. Saves your SD card writes, and, uses less than 0.1mb~ of RAM).
Dropbear - (Lightweight SSH server)

DietPi Programs:

dietpi-launcher - (Select and Run any of the DietPi programs, all from one place.)

dietpi-config - (Feature rich configuration tool for your device)
dietpi-software - (Install optimized and ready to run software)
dietpi-update (Update your version of DietPi)
dietpi-drive_manager - (Feature-rich drive management utility)
dietpi-backup - (Backup or restore your DietPi system)
dietpi-sync - (Allows you to sync/duplicate one directory to another).
dietpi-explorer - (Bare-bares, lightweight whiptail based file manager/explorer)
dietpi-services - (Takes control of software services, enabling DietPi a method of quick service control).
dietpi-process_tool - (Tweak system wide nice/priority levels, for most software and processes).
dietpi-cleaner - (Remove unwanted “junk” from your DietPi system and free up filesystem space)
dietpi-bugreport - (Sends a bug report to DietPi)
dietpi-autostart - (Choose which program/script is automatically run during boot, eg: Kodi/desktop)
dietpi-cron - (Allows you to modify all start times for Cron Jobs)
dietpi-logclear - (Keep ontop of your log files, features clearing and backup modes).
dietpi-morsecode - (Converts a text file to morse code, then outputs to your screen)
dietpi-letsencrypt - (Frontend for Lets Encrypt and DietPi integration)
dietpi-justboom - (Frontend for changing audio settings, eg: EQ, MPD, CAVA)

6 Likes

Μου εχει βγει το λαδι!! Η εγκατασταση ολοκληρωθηκε αλλα λογω του οτι δεν εχει installer πρεπει να γινει με dd. οποτε κατεβηκε clonezilla και εκανα dd το img στον δισκο. Η ταχυτητα ειναι καλη. Αυριο θα φορτωσω και ολες τις απαραιτητες υπηρεσιες και πιστευω οτι θα αποδιδει καλα. Σιγουρα αποδιδει καλυτερα απο το debian γιατι εχει πολυ λιγοτερες υπηρεσιες που τρεχουν.

2 Likes