Σχετικά με την κατηγορία Linux Software

software
linux
#1

Στην παρούσα κατηγορία παρουσιάζονται προγράμματα και εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στο Linux καθώς και tips and tricks που μπορούν να κάνουνε την καθημερινότητα μας ευκολότερη.

#2

Μήπως να μετακινηθεί το Midnight Commander post μου εδώ?