Βοήθεια στο forum!!!

Πρόσφατα είχα κάνει μια δημοσίευση για το Disc-o-brain. Δεν μπορώ ούτε να την διαγράψω ούτε να την επεξενεργάσω. Αν πατούσα διαγραφή μου έγραφε ότι πρέπει να έχω άδεια εφόσον εγώ το δημιούργησα!! Τι να κάνω!! :cold_sweat::cold_sweat::cold_sweat:

Ποιος ο λόγος να τη διαγράψεις;

Δεν θέλω να την διαγράψω, θέλω να επεξενεργάσω. Έθεσα τη διαγραφή ως ένα παράδειγμα.:slightly_smiling_face:

Όσο χρησιμοποιείς το φόρουμ τόσο ανεβαίνει το επίπεδο εμπιστοσύνης. Στο τρέχον επίπεδο που είσαστε δεν έχετε αυτήν την δυνατότητα. Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες στην δημοσίευση σας με ένα σημείωμα να ενσωματωθούν στην αρχική ανάρτηση από ένα διαχειριστή, η να ζητήσετε την μετατροπή της σε βικι, οπότε θα μπορούν όλοι να την επεξεργαστούν.

1 Like