Τρέχω gnome shell μέσα σε gnome shell με Wayland σε Χ11

Να μοιραστώ ένα μικρό κόλπο που ανακάλυψα σήμερα. Πως να τρέχεις Gnome μέσα σε Gnome και μάλιστα με διαφορετικό Window Compositor! :hushed: :astonished: :open_mouth:

env GNOME_SHELL_SLOWDOWN_FACTOR=2 \ 
  MUTTER_DEBUG_DUMMY_MODE_SPECS=1680x1050 \
  dbus-run-session – gnome-shell –nested –wayland

Στην εικόνα βλέπουμε την beta έκδοση του Cosmic με το βελτιωμένο “Application Menu” :shushing_face:.

Για την εμπειρία ας τρέξουμε τον Firefox :firefox: σε Wayland Mode. Όρισα κάποιες επιπλέον μεταβλητές, αλλά ανερυθρίαστα ομολογώ πως δεν έχω ιδέα ποιες από αυτές είναι απαραίτητες

env GNOME_SHELL_SLOWDOWN_FACTOR=1 \ 
  MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 \
  QT_QPA_PLATFORM=wayland \
  XDG_SESSION_TYPE=wayland \
  MUTTER_DEBUG_DUMMY_MODE_SPECS=1680x1050 \
  dbus-run-session – gnome-shell –nested –wayland

image

Περιορισμοί: Το κόλπο απαιτεί το “αρχικό” Gnome να τρέχει σε X11

Χρησιμότητα

'Όταν είδα το καινούργιο “Application Menu” ήθελα να μοιραστώ το πως μοιάζει αλλά δύσκολο να το δείξεις. Οπότε να δείτε το. Θα μπορούσα να το κάνω ίσως και με Xephyr αλλά έτσι είναι πολύ ποιο :cool: :upside_down_face:. Επίσης πάντα ήθελα να δω πως είναι να έχεις Wayland αλλά ποτέ δεν τόλμησα :yum:.

Αλλά η κύρια χρήση του είναι για τους developers που αναπτύσσουν επεκτάσεις για το Gnome ή αν θέλουν να κάνουν ένα γρήγορο έλεγχο αν κάποια επέκταση λειτουργεί σε Wyaland.

Ιδού λοιπόν το iSemedaki σε όλο του το μεγαλείο :smiley:.

Πηγές

https://wiki.gnome.org/Initiatives/Wayland/GnomeShell/Testing

4 «Μου αρέσει»