Το tips της ημέρας σε 1 λεπτό (ενεργοποίηση της minimize λειτουργία στο dash to dock)

Τα docks γενικά σαν εργαλεία μας βοηθούν στο να έχουμε γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε περισσότερο.

Το dash to dock είναι το γνωστότερο dock στο gnome shell, του λείπει όμως κάτι που για πολλούς είναι απαραίτητο…την δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε μια ανοιχτή εφαρμογή από το dock, αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσα από το τερματικό μας δίνοντας την παρακάτω εντολή

gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock click-action 'minimize'

μετά από αυτό έχετε δαμάσει το minimize :grin:

7 «Μου αρέσει»

@Constantine … εντυπωσιακό! Ευχαριστούμε.

1 «Μου αρέσει»

Για να μην χαθεί και η λειτουργία των previews όταν έχεις πολλά instances μιας εφαρμογής, η εντολή μπορεί να γίνει έτσι :

gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock click-action 'minimize-or-previews'
2 «Μου αρέσει»