Το PJSIP registration επιτεύχθει όμως πως μπορώ μέσα απο το asterisk να κάνω τηλεφ κλήση για να δώ ότι παίζει;

Στήνω σε Openwrt asterisk. Κατάφερα να συνδεθώ μέσα απο τα voip credentials που έλαβα από το app μου.

Έχω εγκατεστημένο asterisk 18 με pjsip:

[simpletrans]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

[VF]
type = registration
retry_interval = 20
max_retries = 10
contact_user = 2102467572
expiration = 120
transport = simpletrans
outbound_auth = VFUSR
client_uri = sip:210246XXXX@ngn.hol.net
server_uri = sip:10.120.25.54

[VFUSR]
type = auth
auth_type=userpass
password = XXXXXX
username = 210246XXXX

[VF]
type = aor
contact = sip:210246XXXX@ngn.hol.net

[VF]
type = identify
endpoint = VF
match = 10.120.25.54

[VF]
type = endpoint
context = incoming-VF
disallow = all
allow = ulaw
allow = alaw
allow = gsm
from_user = 210246XXXX
from_domain = ngn.hol.net
outbound_auth = VFUSR
aors = VF

Oι ip της πήρα απο κάποια άτομο που ήξερε από κάποιο άτομο και κάνουν listen SIP port:

nmap -Pn -p 5060 -sU 10.120.25.54
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times will be slower.
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2022-11-02 19:23 UTC
Nmap scan report for ngn.hol.net (10.120.25.54)
Host is up.

PORT   STATE     SERVICE
5060/udp open|filtered sip

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.42 seconds

Αλλά το nmap λέει ότι ακούει SIP.

Aκόμα το registration παίζει μέσω του asterisk -r:

OpenWrt*CLI> pjsip list registrations

 <Registration/ServerURI..............................> <Auth....................> <Status.......>
==========================================================================================

 VF/sip:10.120.25.54                   VFUSR            Registered    (exp. 205s)

Objects found: 1

To πρόβλημα είναι πωςε να δοκιμάσω μια κλήση. Εννοώ από εδώ και πέρα δεν έχω ιδέα τι να κάνω. Να στήσω κάποιον SIP χρήστη; Αν ναι πως;

Kάτσε γιατί μπερδεύτηκα. Έχεις ήδη κάποιο sip λογαριασμό κάπου ή θέλεις πχ να κάνεις κλήση πχ μέσω vodafone;
Και μια και δεν κατάλαβα τι θες, μπορεί αυτό το λινκ να σου είναι χρήσιμο → [OpenWrt Wiki] Vodafone H300s

Λοιπόν αυτό πουμ έχω σαν αποτερο σκοπό είναι να σετάρω ένα Fritzbox 7360 me Openwrt να επικοινωνεί κανονικά με τηλέφωνο στον πάροχό μου λαμβάνοντας και ρποσαρμόζοντας ρυθμίσεις απο το H300s.

Στο post αναφέρω το progress μου και το όσι έχω σκαλώσει στις δοκιμές.

Υποθέτω πως πρέπει το asterisk να δώσει τα credentials σε κάποιον sip client για να κάνεις την κλήση.
Nομίζω πως και το ίδιο το asterisk μπορεί να γίνει sip client αλλά δεν έχω ιδέα πως και τι…