Θέματα σύγχρονης σχεδίασης για το grub2 από τον δημιουργό των WhiteSur themes

“Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις”, λέει μια γνωστή παροιμία από την μακρινή Κίνα.
Ο εξαιρετικός καλλιτέχνης των WhiteSur-themes, @vinceliuice, έχει δημιουργήσει επίσης θέματα για το grub2.
Η εγκατάσταση τους είναι πολύ απλή.

sudo apt update 
cd Downloads/
git clone https://github.com/vinceliui
ce/grub2-themes.git 
cd grub2-themes
sudo ./install.sh -b -t 
slaze

asciicast

Περισσότερα, στο ψηφιακό αποθετήριο του δημιουργού

2 «Μου αρέσει»