Τεχνητή νοημοσύνη και προγραμματισμός. GitHub Copilot

Από σήμερα (21/06/2022) ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης του Github, Copilot,
ο οποίος “συμπληρώνει” το ανθρώπινο έργο είναι διαθέσιμος για όλους τους προγραμματιστές με 10$ ανά μήνα ή 100$ ανά έτος, με μια περίοδο δωρεάν δοκιμής 60 ημερών.
Για φοιτητές και προγραμματιστές έργων ανοικτού κώδικα o Github Copilot είναι δωρεάν.
Πηγή: GitHub Copilot is generally available to all developers | The GitHub Blog

1 «Μου αρέσει»