Τα logs και υπηρεσίες των διανομών και πως δουλεύουμε με το journalctl και το systemctl

Στον οδηγό που παραθέτω θα μάθετε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βλέπουμε τα logs τους συστήματος όπου γίνεται καταγραφή συμβάντων από εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές συστήματος και να φιλτράρουμε με βάση τις ανάγκες μας.

Με την έλευση του systemd η ανάλυση αρχείων καταγραφής από τους χρήστες έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Το systemd είναι ο νέος διαχειριστής των διαφόρων υπηρεσιών του Linux, που έρχεται ως προ-επιλεγμένος στις δημοφιλέστερες Linux διανομές. Ξεκινά μαζί με το σύστημα μας και το εποπτεύει στο σύνολο του. Έρχεται πακεταρισμένο με πολλές λειτουργίες εκ τον οποίο αυτό που αφορά την ανεύρεση και ανάγνωση των αρχείων καταγραφής είναι το Journald.

Το Journald είναι μια υπηρεσία συστήματος που ασχολείται για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων καταγραφής του συστήματος την οποία μπορούμε να επιβλέπουμε και να την διαχειριζόμαστε με το εργαλείο journalctl. Το Journald προσπαθεί να διευκολύνει τους διαχειριστές συστήματος στο να βρουν σημαντικές και σχετικές πληροφορίες μεταξύ των, αδιαλείπτως αυξανόμενου σε αριθμό, μηνυμάτων καταγραφής. Μία από τις κύριες αλλαγές με την έλευση του Journald ήταν η αντικατάσταση των αρχείων καταγραφής απλού κειμένου με μια ειδική μορφή αρχείου βελτιστοποιημένη για μηνύματα log. Φέρνει επίσης σε μεμονωμένα συστήματα μας (υπολογιστές, server κλπ) μέρος της ισχύος των μεγάλων logging υλοποιήσεων που βασίζονται σε βάσεις δεδομένων.

Πριν ξεκινήσετε με το journalctl θεωρώ ότι γνωρίζετε πως να βλέπετε ποιες υπηρεσίες εκτελούνται στο Linux σύστημά σας είτε αυτό είναι ένας υπολογιστής είτε server. Αν όχι τότε σταματήστε εδώ και ανοίξτε τον οδηγό:

6 Likes